De verhoging van de forfaitaire beroepskosten kadert in het voornemen van de regering om de belasting op arbeid te verschuiven naar de belasting op andere inkomsten. Die verschuiving van de belasting geldt echter niet voor alle inkomsten uit arbeid. Enkel het kostenforfait dat geldt voor werknemers, wordt immers verhoogd.

Het voordeel geldt dus niet voor werknemers die hun werkelijke beroepskosten bewijzen en dus geen gebruik maken van het kostenforfait. Ook handelaars en zelfstandigen die verplicht zijn om hun werkelijke kosten te bewijzen, grijpen naast het voordeel. Dit is eveneens het geval voor de beoefenaars van vrije beroepen - bijvoorbeeld een dokter of advocaat - bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten.

De geplande verhoging van de forfaitaire kosten wordt in twee jaren doorgevoerd, namelijk in 2015 en 2016.

Aanpassing bedrijfsvoorheffing

De verhoging van de forfaitaire kosten wordt toegepast in de schalen van de bedrijfsvoorheffing die maandelijks worden ingehouden op het brutomaandloon. De verhoging wordt gespreid over twee jaar.

Een eerste verhoging heeft betrekking op het loon dat vanaf 1 januari 2015 wordt betaald. Een tweede verhoging zal worden toegepast ten aanzien van het loon die worden toegekend vanaf 1 januari 2016:

Voorbeelden

We geven het voorbeeld van drie werknemers met een respectievelijk bruto maandinkomen van 2500 euro, 3000 euro en 3800 euro en vergelijken het netto maandinkomen in 2014 en 2015.

2014:

Bron: SD Worx
© Bron: SD Worx

2015:

Bron: SD Worx
© Bron: SD Worx

Het gaat dus om een verhoging van het netto-inkomen van een tiental euro's per maand. (JS)

De verhoging van de forfaitaire beroepskosten kadert in het voornemen van de regering om de belasting op arbeid te verschuiven naar de belasting op andere inkomsten. Die verschuiving van de belasting geldt echter niet voor alle inkomsten uit arbeid. Enkel het kostenforfait dat geldt voor werknemers, wordt immers verhoogd. Het voordeel geldt dus niet voor werknemers die hun werkelijke beroepskosten bewijzen en dus geen gebruik maken van het kostenforfait. Ook handelaars en zelfstandigen die verplicht zijn om hun werkelijke kosten te bewijzen, grijpen naast het voordeel. Dit is eveneens het geval voor de beoefenaars van vrije beroepen - bijvoorbeeld een dokter of advocaat - bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten. De geplande verhoging van de forfaitaire kosten wordt in twee jaren doorgevoerd, namelijk in 2015 en 2016.Een eerste verhoging heeft betrekking op het loon dat vanaf 1 januari 2015 wordt betaald. Een tweede verhoging zal worden toegepast ten aanzien van het loon die worden toegekend vanaf 1 januari 2016:We geven het voorbeeld van drie werknemers met een respectievelijk bruto maandinkomen van 2500 euro, 3000 euro en 3800 euro en vergelijken het netto maandinkomen in 2014 en 2015.2014:2015:Het gaat dus om een verhoging van het netto-inkomen van een tiental euro's per maand. (JS)