Men kan geld het best schenken via een bankgift waarbij het geld van de ene naar de andere bankrekening wordt overgeschreven. Je betaalt geen schenkingsrechten en ook geen successierechter als de schenker minstens drie jaar na de bankgift blijft leven.

Als de schenker binnen de drie jaar plots zwaar ziek wordt, kan men nog vlug het bewijs van de bankgift laten registreren. Gaat het om een schenking tussen ouders en kinderen, dan betaal je 3% (3,3% in Wallonië). Zo kunnen alsnog de hoge successierechten vermeden worden.

Wat, waar en wie?

In dergelijke gevallen is het perfect mogelijk het bewijsdocument (het zogenaamde pacte adjoint) of de aangetekende brieven van de bankgift nog te laten registreren op een registratiekantoor naar keuze. Je mag dus naar gelijk welk kantoor in België gaan, ongeacht waar de schenker of begiftigde wonen.

Heb je bij een bankgift gewerkt met twee aangetekende brieven, dan moet je ze allebei meebrengen naar het registratiekantoor, alsook een kopie. Is er een bewijsdocument opgemaakt ondertekend door schenker én begiftigde (een 'pacte adjoint'), dan volstaat dat document en een kopie.

In tegenstelling tot wat er doorgaans gedacht wordt, hoeft men niet de begunstigde of een familielid te zijn om het bewijsdocument te laten registreren. In principe kan dat iedereen zijn (bijvoorbeeld je bankier), maar in de praktijk is dat doorgaans de begiftigde.

Hoe betalen?

Wie de akte wil laten registreren, kan de 3% of 3,3¨% registratierechten cash betalen, via een bankcheque of via een overschrijving. Een overschrijving zal in de praktijk meerdere dagen duren, dus als het écht snel moet gaan, betaal je het best cash of via een bankcheque. (JA)

Dit is een model van een fiscale verklaring

Men kan geld het best schenken via een bankgift waarbij het geld van de ene naar de andere bankrekening wordt overgeschreven. Je betaalt geen schenkingsrechten en ook geen successierechter als de schenker minstens drie jaar na de bankgift blijft leven. Als de schenker binnen de drie jaar plots zwaar ziek wordt, kan men nog vlug het bewijs van de bankgift laten registreren. Gaat het om een schenking tussen ouders en kinderen, dan betaal je 3% (3,3% in Wallonië). Zo kunnen alsnog de hoge successierechten vermeden worden.In dergelijke gevallen is het perfect mogelijk het bewijsdocument (het zogenaamde pacte adjoint) of de aangetekende brieven van de bankgift nog te laten registreren op een registratiekantoor naar keuze. Je mag dus naar gelijk welk kantoor in België gaan, ongeacht waar de schenker of begiftigde wonen. In tegenstelling tot wat er doorgaans gedacht wordt, hoeft men niet de begunstigde of een familielid te zijn om het bewijsdocument te laten registreren. In principe kan dat iedereen zijn (bijvoorbeeld je bankier), maar in de praktijk is dat doorgaans de begiftigde.Wie de akte wil laten registreren, kan de 3% of 3,3¨% registratierechten cash betalen, via een bankcheque of via een overschrijving. Een overschrijving zal in de praktijk meerdere dagen duren, dus als het écht snel moet gaan, betaal je het best cash of via een bankcheque. (JA)