Overweldigd door de mooie aanbiedingen, koop je op het autosalon een nieuwe auto. Thuisgekomen heb je daar spijt van. Je hoeft je dan geen zorgen te maken. De wet laat je namelijk toe om de koop alsnog te annuleren.

Je hebt daarvoor 14 dagen de tijd vanaf de ondertekening van de bestelbon. Het volstaat dat je een aangetekende brief stuurt naar de verkoper. Je moet daarin zelfs geen reden geven waarom je je bedenkt.

De verkoper moet je overigens wijzen op je recht om de koop te annuleren door dit te vermelden op de bestelbon.

En bij een concessiehouder?

Koop je je wagen niet op het salon zelf maar bij een concessiehouder, dan geldt deze regel niet. In dat geval kan je de verkoop niet meer in vraag stellen.

Je hebt dus niet de mogelijkheid je te bedenken en de koop alsnog kosteloos te annuleren, tenzij er in de algemene voorwaarden of het contract van de concessiehouder iets anders staat.

Wat je wel kan is het met de verkoper op een akkoord te proberen gooien. Vraag hem of hij akkoord is om de koop alsnog ongedaan te maken. Je zou daarbij kunnen voorstellen een beperkte schadevergoeding te betalen. De verkoper mag daarbij naar eigen goeddunken het bedrag van deze vergoeding bepalen.

Je krijgt geen lening

Krijg je naderhand geen lening voor je auto, dan zit je ook aan de aankoop vast. Een oplossing bestaat erin dat je aan de verkoper vraagt te mogen kopen onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een lening. De verkoper moet het daar mee eens zijn.

Bevat de overeenkomst zo'n opschortende voorwaarde en krijg je geen lening, stuur dan een aangetekende brief naar de verkoper waarin je meedeelt dat de opschortende voorwaarde niet werd vervuld en voeg daarbij een kopie van de weigering van de bank. (JR)

Overweldigd door de mooie aanbiedingen, koop je op het autosalon een nieuwe auto. Thuisgekomen heb je daar spijt van. Je hoeft je dan geen zorgen te maken. De wet laat je namelijk toe om de koop alsnog te annuleren. De verkoper moet je overigens wijzen op je recht om de koop te annuleren door dit te vermelden op de bestelbon.Koop je je wagen niet op het salon zelf maar bij een concessiehouder, dan geldt deze regel niet. In dat geval kan je de verkoop niet meer in vraag stellen. Je hebt dus niet de mogelijkheid je te bedenken en de koop alsnog kosteloos te annuleren, tenzij er in de algemene voorwaarden of het contract van de concessiehouder iets anders staat. Wat je wel kan is het met de verkoper op een akkoord te proberen gooien. Vraag hem of hij akkoord is om de koop alsnog ongedaan te maken. Je zou daarbij kunnen voorstellen een beperkte schadevergoeding te betalen. De verkoper mag daarbij naar eigen goeddunken het bedrag van deze vergoeding bepalen. Bevat de overeenkomst zo'n opschortende voorwaarde en krijg je geen lening, stuur dan een aangetekende brief naar de verkoper waarin je meedeelt dat de opschortende voorwaarde niet werd vervuld en voeg daarbij een kopie van de weigering van de bank. (JR)