Inkomen en pensioen

36 euro meer loon door taxshift

Als gevolg van de derde en laatste fase van de taxshift gaan de nettolonen vanaf 1 januari iets naar omhoog. Gemiddeld zal ieders nettoloon daardoor 36 euro hoger liggen. Daarnaast zien meer dan 450.000 bedienden in paritair comité 200, zowat een kwart van de Belgische bedienden, hun loon volgend jaar met 2,16 procent stijgen.

Vrij aanvullend pensioen voor alle loontrekkenden

Vanaf 1 januari 2019 komen alle werknemers in aanmerking voor een aanvullend pensioen. Tot nog toe kon dat maar voor driekwart van de loontrekkenden. Vanaf aanslagjaar 2020 - inkomstenjaar 2019 dus - wordt een aanvullend pensioen voor alle loontrekkenden vanaf dag één ingevoerd.

Alle pensioenen op dezelfde dag uitbetaald

Pensioenen worden nu op verschillende data betaald en die zijn dan nog eens verschillend naargelang het statuut. Voortaan zullen de pensioenen betaald worden op de eerste dag van die betaaldata.

Alle effectief gewerkte jaren tellen mee voor pensioen

Werknemers of zelfstandigen die na een volledige loopbaan van 45 jaar beslisten om toch nog verder te werken, plukten daarvan tot nog toe geen vruchten in de berekening van hun pensioen. Pensioenrechten werden opgebouwd tot en met 45 werkjaren, de jaren die je erna nog presteerde, telden niet meer mee. Daar komt vanaf 1 januari 2019 verandering in. Bij wie vanaf dan met pensioen gaat, zullen alle gewerkte jaren meetellen in de pensioenberekening.

Werknemers boven de 65 hebben recht op vijf maanden arbeidsongeschiktheidsuitkering

Werknemers die ouder zijn dan 65 jaar, hebben vanaf 1 januari gedurende vijf maanden recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering na de periode van het gewaarborgd loon. Die periode van vijf maanden telt bovendien mee voor de opbouw van pensioenrechten.

Kinderbijslag wordt Groeipakket

Vlaanderen neemt de uitbetaling van de kinderbijslag over. Die kinderbijslag heet voortaan Groeipakket. Voor elk kind komt er een vast startbedrag van 163,20 euro. Die basissom kan wel nog aangevuld worden met onder meer sociale toeslagen voor gezinnen met lagere inkomens en participatietoeslagen om de deelname aan de kinderopvang en het onderwijs te stimuleren.

Uitgaven

Benzine- en dieselprijzen worden niet geïndexeerd

De prijzen van benzine en diesel worden op 1 januari niet geïndexeerd. De indexering die normaliter elk jaar doorgevoerd wordt, komt er dit jaar niet. Die beslissing werd genomen kort nadat het protest van de gele hesjes in Frankrijk ook België had bereikt.

Banken trekken tarieven op

Bij BNP Paribas Fortis gaat een reeks tarieven de hoogte in. De bank rekent vanaf Nieuwjaar ook extra kosten aan voor het beheren van nalatenschappen die binnen de twaalf maanden na het overlijden nog niet geregeld zijn. Ook bij ING worden op 1 januari 2019 een aantal tarieven opgetrokken.

Bier wordt weer duurder

De prijs van het bier gaat vanaf 1 januari opnieuw lichtjes omhoog. AB InBev zal zowel horeca-uitbaters als supermarkten een hogere prijs aanrekenen voor de meeste bieren. Of die de verhoging daarna doorrekenen aan de consument, mogen ze zelf beslissen. Ook Alken-Maes voert een prijsstijging door.

Prijzen voor internet en tv bij Proximus omhoog

Telecomoperator Proximus trekt de tarieven op van verschillende producten, waaronder de populaire bundels Tuttimus en Familus. Ook de optionele sportpakketten en enkele oude abonnementsformules worden vanaf 1 januari duurder. In de meeste gevallen gaat het om een prijsverhoging van ongeveer 2 euro per maand. Voor de formule Familus komt dat neer op een stijging met bijna 3 procent (van 67 naar 69 euro). De optie Belgisch voetbal wordt dan weer een kwart duurder (van 7,95 naar 9,95 euro).

Bpost maakt postzegels duurder

Wie een brief verstuurt, moet vanaf 1 januari weer kiezen tussen een non-priorzegel, waarbij de brief later bij de bestemmeling aankomt, en een duurdere priorzegel. Welke zegel je ook kiest, die zal meer kosten dan de huidige postzegels. De priorzegel, die je gebruikt als je de brief de volgende dag geleverd wil zien, kost 1 euro, of 9,7 euro voor een velletje van tien zegels. Het alternatief is een non-priorzegel van 95 cent per stuk of 9,2 euro voor tien. Die postzegel is ruim 9 procent duurder dan de huidige zegels. Met zo'n postzegel bezorgt de postbode de brief binnen maximaal drie werkdagen.

Elektrische motorfietsen vrijgesteld van verkeersbelasting

Wie een elektrische motorfiets koopt, hoeft daar vanaf 1 januari geen Belasting op Inverkeerstelling (BIV) meer op te betalen. Voor elektrische motorfietsen betaal je nu sowieso al geen jaarlijkse verkeersbelasting. Maar wie met zo'n motor rijdt, betaalt wel nog een Belasting op Inverkeerstelling (BIV). Vanaf 2019 worden alle zero-emissiemotorfietsen ook daarvan vrijgesteld.

Kerkelijke huwelijken en uitvaarten 25 euro duurder

Het tarief voor kerkelijke huwelijken en uitvaarten wordt op 275 euro gebracht in het aartsbisdom Mechelen-Brussel en in de bisdommen Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt. De stijging met 25 euro is volgens de bisdommen het gevolg van toenemende kosten, onder meer aan het kerkgebouw. De vorige aanpassing aan het tarief dateert van begin 2011.

Verkoop van synthetische onkruidverdelgers aan particulieren verboden

Vanaf 1 januari verdwijnt het merendeel van de onkruidverdelgers uit de rekken. Vandaag zijn totaalherbiciden op basis van glyfosaat zoals het omstreden Roundup al verboden voor particulieren, en vanaf volgend jaar komen daar ook de synthetische herbiciden bij.

Gezondheidszorg

Doktersbezoek wordt 3 procent duurder

De honoraria voor de klassieke huisbezoeken, consultaties of het globaal medisch dossier (GMD) stijgen vanaf januari met 3,3 procent. Het remgeld, of het deel dat de patiënt uit eigen zak betaalt, blijft wel gelijk omdat de terugbetaling door de overheid evenredig mee stijgt. Concreet stijgen de honoraria voor de klassieke consultaties van 25,4 tot 26,3 euro. Een huisbezoek wordt 1,25 euro duurder tot 38,9 euro. Hier wordt de stijging niet volledig gecompenseerd en zal de patiënt enkele centen meer moeten betalen dan in 2018.

Vast tarief voor ambulance

Vanaf januari 2019 wordt de standaardfactuur voor de tussenkomst van een 112-ambulance 60 euro, ongeacht waar je je bevindt, van waar de ziekenwagen moet komen of naar welke spoedgevallendienst je wordt vervoerd. Patiënten weten dus op voorhand waar ze aan toe zijn. Ze hoeven ook geen attest meer in te dienen bij het ziekenfonds.

Medicatie tegen hepatitis C voor alle patiënten terugbetaald

Vanaf 1 januari krijgen alle patiënten met hepatitis C hun antivirale medicijnen terugbetaald. Tot nu toe was er alleen een terugbetaling voor patiënten bij wie de ziekte zich in een vergevorderd stadium bevindt, maar ze wordt nu uitgebreid naar de patiënten bij wie de ziekte zich nog in een pril stadium bevindt.

Vlaamse ondersteuningspremie nu ook na ernstige ziekte

De Vlaamse ondersteuningspremie voor personen (VOP) met een handicap kan voortaan ook worden aangevraagd door mensen die herstellen van een ernstige ziekte. De maatregel moet het mensen die bijvoorbeeld kanker overwonnen of revalideren na een hersenletsel, mogelijk maken om de draad weer sneller op te pikken.

Vlaamse sociale bescherming breidt uit

De Vlaamse sociale bescherming (VSB) breidt fors uit vanaf 2019. Zo zullen vanaf januari 2019 ook de mobiliteitshulpmiddelen (zoals rolstoelen en elektrische scooters) en de woonzorgcentra onder het systeem vallen. Bedoeling is dat de jaarlijkse zorgpremie die iedereen in Vlaanderen betaalt de deur opent voor uiteenlopende tegemoetkomingen in de zorg.

CM stopt met terugbetaling homeopathie

De christelijke mutualiteit CM stopt vanaf 1 januari 2019 met de terugbetaling van homeopathische geneesmiddelen. De schrapping is het resultaat van een bevraging bij de leden. Onder meer bij Partena, OZ en de Socialistische Mutualiteiten blijft de tegemoetkoming voor homeopathische middelen gelden. De Socialistische Mutualiteiten werken op dit moment wel aan een hervorming van hun voordelenpakket. Ze sluiten niet uit dat de terugbetaling van homeopathische geneesmiddelen daarbij ook uit de boot valt.

Wonen

Energiefactuur lichter door lagere distributienettarieven

De distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas dalen volgend jaar gemiddeld met respectievelijk 46 en 25 euro voor de gezinnen. Voor elektriciteit is het de tweede daling op rij, voor aardgas was er in 2018 nog een stijging. Een doorsnee gezin dat elektriciteit en gas afneemt, bespaart volgend jaar dus 71 euro. De situatie verschilt wel afhankelijk van de woonplaats en de distributienetbeheerder die daar actief is.

Woningen krijgen energielabel

Op het energieprestatiecertificaat (EPC) van een woning, appartement of studio staat voortaan ook een energielabel. Dat gaat van A tot F, net zoals bij bijvoorbeeld koelkasten en wasmachines, waardoor je in een oogopslag een idee krijgt of de woonst energiezuinig is of niet. Het energielabel vormt een eenvoudige samenvatting van het energieprestatiecertificaat. Het gaat van A+ (uitstekend) tot F (ondermaats).

Nieuwe premie voor warmtepompboiler

Wie een warmtepompboiler installeert, kan daar vanaf begin 2019 een premie voor krijgen van 400 euro. De premie loopt de komende vijf jaar en dooft langzaam uit. Ook bedrijven kunnen er gebruik van maken. In 2020 daalt de premie tot 300 euro. Vanaf 2021 tot eind 2023 krijg je nog maximaal 200 euro.

Regime voor mede-eigendom versoepeld

Eigenaars die zelf in hun appartement wonen en eigenaars die een appartement in hetzelfde gebouw verhuren, hebben vaak andere belangen, waardoor conflicten kunnen ontstaan. Een nieuwe regeling van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) moet daar een einde aan maken. Belangrijkste nieuwigheid is de versoepeling van meerderheden binnen de algemene vergadering. Nu is er nog een drievierdemeerderheid om knopen door te hakken bij grote werken, vanaf 2019 wordt dat teruggebracht tot een tweederdemeerderheid.

Drie in plaats van twee maanden huurwaarborg

Wie een woning wil huren, zal vanaf 2019 niet langer maximaal twee, maar drie maanden huurwaarborg moeten ophoesten. Om te vermijden dat armere huurders daardoor uit de boot vallen, komt er tegelijk een renteloze en anonieme huurwaarborglening. Dat zijn enkele punten in het Vlaams Huurdedecreet dat ingaat op 1 januari 2019. Er loopt een campagne op radio en sociale media om de nieuwe regels bekend te maken.

Energielening alleen nog voor sociale doelgroepen

De Vlaamse overheid biedt niet langer aan iedereen een energielening aan voor energiebesparende ingrepen in de woning, zoals isolatie, hoogrendementsglas, zonnepanelen en warmtepompen. Alleen sociale doelgroepen en verenigingen kunnen nog zo'n lening afsluiten.

Als gevolg van de derde en laatste fase van de taxshift gaan de nettolonen vanaf 1 januari iets naar omhoog. Gemiddeld zal ieders nettoloon daardoor 36 euro hoger liggen. Daarnaast zien meer dan 450.000 bedienden in paritair comité 200, zowat een kwart van de Belgische bedienden, hun loon volgend jaar met 2,16 procent stijgen.Vanaf 1 januari 2019 komen alle werknemers in aanmerking voor een aanvullend pensioen. Tot nog toe kon dat maar voor driekwart van de loontrekkenden. Vanaf aanslagjaar 2020 - inkomstenjaar 2019 dus - wordt een aanvullend pensioen voor alle loontrekkenden vanaf dag één ingevoerd. Pensioenen worden nu op verschillende data betaald en die zijn dan nog eens verschillend naargelang het statuut. Voortaan zullen de pensioenen betaald worden op de eerste dag van die betaaldata.Werknemers of zelfstandigen die na een volledige loopbaan van 45 jaar beslisten om toch nog verder te werken, plukten daarvan tot nog toe geen vruchten in de berekening van hun pensioen. Pensioenrechten werden opgebouwd tot en met 45 werkjaren, de jaren die je erna nog presteerde, telden niet meer mee. Daar komt vanaf 1 januari 2019 verandering in. Bij wie vanaf dan met pensioen gaat, zullen alle gewerkte jaren meetellen in de pensioenberekening. Werknemers die ouder zijn dan 65 jaar, hebben vanaf 1 januari gedurende vijf maanden recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering na de periode van het gewaarborgd loon. Die periode van vijf maanden telt bovendien mee voor de opbouw van pensioenrechten.Vlaanderen neemt de uitbetaling van de kinderbijslag over. Die kinderbijslag heet voortaan Groeipakket. Voor elk kind komt er een vast startbedrag van 163,20 euro. Die basissom kan wel nog aangevuld worden met onder meer sociale toeslagen voor gezinnen met lagere inkomens en participatietoeslagen om de deelname aan de kinderopvang en het onderwijs te stimuleren.De prijzen van benzine en diesel worden op 1 januari niet geïndexeerd. De indexering die normaliter elk jaar doorgevoerd wordt, komt er dit jaar niet. Die beslissing werd genomen kort nadat het protest van de gele hesjes in Frankrijk ook België had bereikt.Bij BNP Paribas Fortis gaat een reeks tarieven de hoogte in. De bank rekent vanaf Nieuwjaar ook extra kosten aan voor het beheren van nalatenschappen die binnen de twaalf maanden na het overlijden nog niet geregeld zijn. Ook bij ING worden op 1 januari 2019 een aantal tarieven opgetrokken.De prijs van het bier gaat vanaf 1 januari opnieuw lichtjes omhoog. AB InBev zal zowel horeca-uitbaters als supermarkten een hogere prijs aanrekenen voor de meeste bieren. Of die de verhoging daarna doorrekenen aan de consument, mogen ze zelf beslissen. Ook Alken-Maes voert een prijsstijging door.Telecomoperator Proximus trekt de tarieven op van verschillende producten, waaronder de populaire bundels Tuttimus en Familus. Ook de optionele sportpakketten en enkele oude abonnementsformules worden vanaf 1 januari duurder. In de meeste gevallen gaat het om een prijsverhoging van ongeveer 2 euro per maand. Voor de formule Familus komt dat neer op een stijging met bijna 3 procent (van 67 naar 69 euro). De optie Belgisch voetbal wordt dan weer een kwart duurder (van 7,95 naar 9,95 euro).Wie een brief verstuurt, moet vanaf 1 januari weer kiezen tussen een non-priorzegel, waarbij de brief later bij de bestemmeling aankomt, en een duurdere priorzegel. Welke zegel je ook kiest, die zal meer kosten dan de huidige postzegels. De priorzegel, die je gebruikt als je de brief de volgende dag geleverd wil zien, kost 1 euro, of 9,7 euro voor een velletje van tien zegels. Het alternatief is een non-priorzegel van 95 cent per stuk of 9,2 euro voor tien. Die postzegel is ruim 9 procent duurder dan de huidige zegels. Met zo'n postzegel bezorgt de postbode de brief binnen maximaal drie werkdagen.Wie een elektrische motorfiets koopt, hoeft daar vanaf 1 januari geen Belasting op Inverkeerstelling (BIV) meer op te betalen. Voor elektrische motorfietsen betaal je nu sowieso al geen jaarlijkse verkeersbelasting. Maar wie met zo'n motor rijdt, betaalt wel nog een Belasting op Inverkeerstelling (BIV). Vanaf 2019 worden alle zero-emissiemotorfietsen ook daarvan vrijgesteld.Het tarief voor kerkelijke huwelijken en uitvaarten wordt op 275 euro gebracht in het aartsbisdom Mechelen-Brussel en in de bisdommen Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt. De stijging met 25 euro is volgens de bisdommen het gevolg van toenemende kosten, onder meer aan het kerkgebouw. De vorige aanpassing aan het tarief dateert van begin 2011. Vanaf 1 januari verdwijnt het merendeel van de onkruidverdelgers uit de rekken. Vandaag zijn totaalherbiciden op basis van glyfosaat zoals het omstreden Roundup al verboden voor particulieren, en vanaf volgend jaar komen daar ook de synthetische herbiciden bij. De honoraria voor de klassieke huisbezoeken, consultaties of het globaal medisch dossier (GMD) stijgen vanaf januari met 3,3 procent. Het remgeld, of het deel dat de patiënt uit eigen zak betaalt, blijft wel gelijk omdat de terugbetaling door de overheid evenredig mee stijgt. Concreet stijgen de honoraria voor de klassieke consultaties van 25,4 tot 26,3 euro. Een huisbezoek wordt 1,25 euro duurder tot 38,9 euro. Hier wordt de stijging niet volledig gecompenseerd en zal de patiënt enkele centen meer moeten betalen dan in 2018.Vanaf januari 2019 wordt de standaardfactuur voor de tussenkomst van een 112-ambulance 60 euro, ongeacht waar je je bevindt, van waar de ziekenwagen moet komen of naar welke spoedgevallendienst je wordt vervoerd. Patiënten weten dus op voorhand waar ze aan toe zijn. Ze hoeven ook geen attest meer in te dienen bij het ziekenfonds.Vanaf 1 januari krijgen alle patiënten met hepatitis C hun antivirale medicijnen terugbetaald. Tot nu toe was er alleen een terugbetaling voor patiënten bij wie de ziekte zich in een vergevorderd stadium bevindt, maar ze wordt nu uitgebreid naar de patiënten bij wie de ziekte zich nog in een pril stadium bevindt.De Vlaamse ondersteuningspremie voor personen (VOP) met een handicap kan voortaan ook worden aangevraagd door mensen die herstellen van een ernstige ziekte. De maatregel moet het mensen die bijvoorbeeld kanker overwonnen of revalideren na een hersenletsel, mogelijk maken om de draad weer sneller op te pikken.De Vlaamse sociale bescherming (VSB) breidt fors uit vanaf 2019. Zo zullen vanaf januari 2019 ook de mobiliteitshulpmiddelen (zoals rolstoelen en elektrische scooters) en de woonzorgcentra onder het systeem vallen. Bedoeling is dat de jaarlijkse zorgpremie die iedereen in Vlaanderen betaalt de deur opent voor uiteenlopende tegemoetkomingen in de zorg.De christelijke mutualiteit CM stopt vanaf 1 januari 2019 met de terugbetaling van homeopathische geneesmiddelen. De schrapping is het resultaat van een bevraging bij de leden. Onder meer bij Partena, OZ en de Socialistische Mutualiteiten blijft de tegemoetkoming voor homeopathische middelen gelden. De Socialistische Mutualiteiten werken op dit moment wel aan een hervorming van hun voordelenpakket. Ze sluiten niet uit dat de terugbetaling van homeopathische geneesmiddelen daarbij ook uit de boot valt.De distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas dalen volgend jaar gemiddeld met respectievelijk 46 en 25 euro voor de gezinnen. Voor elektriciteit is het de tweede daling op rij, voor aardgas was er in 2018 nog een stijging. Een doorsnee gezin dat elektriciteit en gas afneemt, bespaart volgend jaar dus 71 euro. De situatie verschilt wel afhankelijk van de woonplaats en de distributienetbeheerder die daar actief is.Op het energieprestatiecertificaat (EPC) van een woning, appartement of studio staat voortaan ook een energielabel. Dat gaat van A tot F, net zoals bij bijvoorbeeld koelkasten en wasmachines, waardoor je in een oogopslag een idee krijgt of de woonst energiezuinig is of niet. Het energielabel vormt een eenvoudige samenvatting van het energieprestatiecertificaat. Het gaat van A+ (uitstekend) tot F (ondermaats). Wie een warmtepompboiler installeert, kan daar vanaf begin 2019 een premie voor krijgen van 400 euro. De premie loopt de komende vijf jaar en dooft langzaam uit. Ook bedrijven kunnen er gebruik van maken. In 2020 daalt de premie tot 300 euro. Vanaf 2021 tot eind 2023 krijg je nog maximaal 200 euro. Eigenaars die zelf in hun appartement wonen en eigenaars die een appartement in hetzelfde gebouw verhuren, hebben vaak andere belangen, waardoor conflicten kunnen ontstaan. Een nieuwe regeling van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) moet daar een einde aan maken. Belangrijkste nieuwigheid is de versoepeling van meerderheden binnen de algemene vergadering. Nu is er nog een drievierdemeerderheid om knopen door te hakken bij grote werken, vanaf 2019 wordt dat teruggebracht tot een tweederdemeerderheid. Wie een woning wil huren, zal vanaf 2019 niet langer maximaal twee, maar drie maanden huurwaarborg moeten ophoesten. Om te vermijden dat armere huurders daardoor uit de boot vallen, komt er tegelijk een renteloze en anonieme huurwaarborglening. Dat zijn enkele punten in het Vlaams Huurdedecreet dat ingaat op 1 januari 2019. Er loopt een campagne op radio en sociale media om de nieuwe regels bekend te maken.De Vlaamse overheid biedt niet langer aan iedereen een energielening aan voor energiebesparende ingrepen in de woning, zoals isolatie, hoogrendementsglas, zonnepanelen en warmtepompen. Alleen sociale doelgroepen en verenigingen kunnen nog zo'n lening afsluiten.