De regeringspartners hebben tijdens het zomerconclaaf bedisseld dat er een taks op effectenrekeningen moet komen. De regering is zinnens een nieuwe belasting van 0,15 procent in te voeren op effectenrekeningen waar meer dan 500.000 euro aan effecten op staat. De banken moeten elke maand de waarde van de effecten bepalen. Aan het einde van het jaar zullen ze de belasting moeten innen op basis van het gemiddelde van die maandelijkse waarden.
...