De regeringspartners hebben tijdens het zomerconclaaf bedisseld dat er een taks op effectenrekeningen moet komen. De regering is zinnens een nieuwe belasting van 0,15 procent in te voeren op effectenrekeningen waar meer dan 500.000 euro aan effecten op staat. De banken moeten elke maand de waarde van de effecten bepalen. Aan het einde van het jaar zullen ze de belasting moeten innen op basis van het gemiddelde van die maandelijkse waarden.
...

De regeringspartners hebben tijdens het zomerconclaaf bedisseld dat er een taks op effectenrekeningen moet komen. De regering is zinnens een nieuwe belasting van 0,15 procent in te voeren op effectenrekeningen waar meer dan 500.000 euro aan effecten op staat. De banken moeten elke maand de waarde van de effecten bepalen. Aan het einde van het jaar zullen ze de belasting moeten innen op basis van het gemiddelde van die maandelijkse waarden.Flirt niet met de drempel van 500.000 euroWie net boven de drempel van 500.000 euro zit, en dus een extra belasting van ongeveer 750 euro riskeert, kan overwegen wat effecten te verkopen. Als u voor 2500 euro aandelen van de hand doet, betaalt u 6,75 euro aan beursbelasting en misschien evenveel aan transactiekosten, afhankelijk van uw broker. Er komt ook weer een verhoging van de beurstaks aan, die wordt aangerekend op elke aan- en verkoop van aandelen of obligaties. U wacht dus het best niet te lang als u nog wat effecten wilt verkopen. De hogere beurstaks kan in voege treden, zodra die gepubliceerd is in het Staatsblad.Zit u ruim boven die drempel van 500.000 euro, dan is verkopen geen optie. Cash brengt ook niets op. "Omdat het tarief vrij laag is, zal het in de meeste gevallen duurder zijn de heffing te ontwijken dan die gewoon te betalen", denkt fiscaal advocaat Anton van Zantbeek (Rivus). "Bovendien verwacht ik dat de private banken die belasting niet doorrekenen aan hun klanten. Ze verdienen doorgaans een veelvoud van dat bedrag op het totale vermogen van hun klanten. Ze zullen de belasting als een commerciële geste liever zelf betalen dan te riskeren dat hun klanten met hun vermogen wegtrekken."De duivel zit in de detailsEen woordvoerder van Febelfin waarschuwt dat de banken eigenlijk niet weten wie de eigenaar van de effecten op een effectenrekening is. "Een effectenrekening kan op naam van de ene huwelijkspartner staan, maar bij een huwelijk in volle gemeenschap van goederen bezit de andere partner de helft van de effecten." De banken hebben geen zicht op de huwelijkscontracten van hun klanten.Het kan best zijn dat de effectenrekening van een van beide huwelijkspartners de drempel van 500.000 euro overschrijdt, en die van de andere niet. Afhankelijk van hoe de wetgever het precies gaat verwoorden, kan het nuttig zijn effecten gelijk te verdelen over de rekeningen van beide huwelijkspartners of een gemeenschappelijke rekening op te splitsen. Het kost meestal niets om van een rekening op één naam een gemeenschappelijke rekening te maken, of omgekeerd. Als er straks in de wettekst staat dat de drempel voor een gemeenschappelijke rekening van twee partners één miljoen euro is, dan lost u het zo op. Het is nog even afwachten op de details.AnonimiteitOok een nieuwe effectenrekening openen kan vaak gratis, maar de regering rolt nu al met de spierballen. U moet er niet aan denken fiscale fraude te plegen met meerdere effectenrekeningen. Wie meer dan één effectenrekening in België bezit, zal die moeten vermelden op zijn belastingbrief. Een antimisbruikbepaling zal moeten voorkomen dat mensen verschillende rekeningen openen om de belasting te ontwijken. Op die manier wil de regering beleggers de pas afsnijden als ze de heffing willen ontvluchten.Tenzij u al uw effecten op één effectenrekening bij een Belgische bank zet, verliest u dus een stukje van de anonimiteit die u vandaag geniet. Rekeningen in het buitenland moet u al langer aangeven via uw belastingaangifte en de inkomsten op die rekeningen worden door de buitenlandse banken ook doorgespeeld aan de Belgische fiscus. Er komt wellicht ook een of andere aangifteplicht voor wie meer dan 500.000 euro op buitenlandse effectenrekeningen heeft, omdat de buitenlandse banken die taks op effectenrekeningen wellicht niet automatisch zullen innen. Dat lesje heeft de regering geleerd door de beurstaks.Het tarief van deze nieuwe belasting is vrij laag (0,15%) en er is een vrijstelling voor beleggers die minder dan 500.000 euro aan aandelen, obligaties en deelbewijzen van fondsen hebben op effectenrekeningen. Deelbewijzen van pensioenspaarfondsen zullen niet meetellen in de optelsom. Voor het eerst worden niet de inkomsten uit het vermogen, maar het vermogen zelf jaar na jaar belast. Het is voor veel vermogende beleggers alsof de doos van Pandora wordt geopend. Zodra de nieuwe belasting er is, kan het tarief gemakkelijk worden opgetrokken of zelfs de drempel worden verlaagd door volgende regeringen die geld nodig hebben. De kans is dan ook reëel dat bemiddelde beleggers zullen uitkijken naar alternatieven.Morgen in onze reeks over het zomerakkoord: Vergelijk beleggingsfondsen en beleggingsverzekeringen