Studenten die vakantiewerk deden, konden in het verleden gedurende vijftig dagen aan de slag tegen verminderde sociale bijdragen. Vanaf de 51ste dag golden de normale tarieven. Ook wanneer je slechts enkele uren per dag werkte, werden die aangerekend als een volledige werkdag. Ging je dus op zondagvoormiddag helpen in de plaatselijke bakkerij, dan was je een hele dag kwijt. Ook al had je minder verdiend dan je collega die er de hele dag werkte.
...

Studenten die vakantiewerk deden, konden in het verleden gedurende vijftig dagen aan de slag tegen verminderde sociale bijdragen. Vanaf de 51ste dag golden de normale tarieven. Ook wanneer je slechts enkele uren per dag werkte, werden die aangerekend als een volledige werkdag. Ging je dus op zondagvoormiddag helpen in de plaatselijke bakkerij, dan was je een hele dag kwijt. Ook al had je minder verdiend dan je collega die er de hele dag werkte.Sinds 1 januari 2017 wordt opgesplitst vakantiewerk niet langer benadeeld. Er wordt nu rekening gehouden met een maximaal aantal uren in plaats van dagen. Concreet: studenten kunnen jaarlijks 475 uur werken tegen voordelige voorwaarden (het maakt niet uit of dit in de zomervakantie of tijdens het schooljaar gebeurt). Ze betalen enkel een solidariteitsbijdrage van 2,71 procent op het brutoloon, wat veel minder is dan de normale tarieven.De nieuwe urenregeling zorgt voor meer flexibiliteit. Het is voor een student alvast makkelijker om zowel op verschillende tijdstippen als op diverse plaatsen bij te klussen. Dat maakt het eenvoudiger om jobs te combineren. Bovendien zorgt de omschakeling van het dagen- naar urensysteem ervoor dat je meer kan werken dan vroeger. Want 475 uur komt overeen met ongeveer zestig volledige werkdagen.De nieuwe regeling geeft ook meer flexibiliteit aan de werkgever. Die kan nu makkelijker een student gedurende enkele uren - bijvoorbeeld tijdens piekmomenten - inschakelen, zonder dat ze als een volledige werkdag in rekening gebracht worden. En omdat werkkrachten niet langer afgestraft worden voor opgesplitst werk, zijn ze wellicht ook sneller te overtuigen om even in te springen op drukke momenten.Via de app Student@work kan je als student eenvoudig bijhouden hoeveel uren je al gepresteerd hebt. Je ziet ook meteen hoeveel uren je nog tegen verminderde sociale bijdragen mag werken. Je kan via de app ook een attest afdrukken waarop het resterend aantal uren vermeld staat. Heel wat werkgevers eisen zo'n attest, omdat ze hiermee willen nagaan of de limiet nog niet bereikt is. Want anders betalen zij ook de volledige sociale bijdragen.Om in aanmerking te komen voor een officiële vakantiejob, moet je voldoen aan drie voorwaarden:Studenten mogen maximaal acht uur per dag werken in een zesdaagse werkweek, of negen uur in een vijfdaagse werkweek. Per week is het aantal uren beperkt tot veertig. Voor de horecasector geldt wel een uitzondering: daar mogen studenten elf uur per dag en vijftig uur per week werken. Voor wie jonger is dan achttien jaar, is de wet sowieso strenger: je mag dan nooit langer dan acht uur per dag aan de slag blijven.Studenten hebben recht op hetzelfde loon als de gewone werknemers met dezelfde functie. Het salaris moet duidelijk vermeld worden in je contract. Weet wel dat de lonen in bepaalde sectoren hoger liggen dan in andere. Het best betaalde vakantiewerk vind je volgens het studentenjobplatform Vakantie-job.be in de metaal-, petrochemie- en energiesector. Toch wordt er in de praktijk vaker gekozen voor een leuke dan voor een goedbetaalde vakantiejob.