Stel, je plaatst 10.000 euro op een spaarboekje. Bij een interestvoet van 1 procent (basisrente plus getrouwheidspremie) heb je elk jaar recht op 100 euro aan interesten. Over een periode van tien jaar bedraagt je totale winst dus 10 jaar x 100 euro = 1000 euro. Volgens het systeem van enkelvoudige interesten zou je eindkapitaal dus 11.000 euro bedragen.

Rente op rente

Als je de interesten echter op je spaarboekje laat staan, dan leveren die het jaar nadien op hun beurt ook rente op. Je kapitaal bedraagt na een jaar 10.000 euro + 100 euro = 10.100 euro. Een interestvoet van 1 procent levert je nog een jaar later dus al 101 euro in plaats van 100 euro op. Dit noemt men het systeem van samengestelde interesten.

Je kapitaal is intussen dus uitgegroeid tot 10.100 euro + 101 euro = 10.201 euro. Wanneer je dit bedrag integraal op je rekening laat staan, zijn je opbrengsten volgend jaar nóg groter. Om het eindbedrag te berekenen, bestaat er een formule: startkapitaal x (1 + interestpercentage)aantal jaar. Na tien jaar heb je dus 10.000 euro x (1 + 0,01)10 = 11.046 euro bij elkaar gespaard.

Versterkende factoren

Je doet er dus goed aan om spaar- of beleggingsproducten te zoeken waarbij alle opbrengsten opnieuw herbelegd worden. Hoe hoger de return, hoe hoger het kapitalisatie-effect. Weet wel dat hogere (potentiële) rendementen van de meeste beleggingen doorgaans ook hogere risico's met zich meebrengen.

Ook de tijd heeft een versterkende rol in het verhaal van samengestelde of gekapitaliseerde opbrengsten. Wil je een mooi kapitaal opbouwen, dan start je dus best zo vroeg mogelijk met sparen of beleggen. Beleggingen met een lange looptijd bieden trouwens doorgaans hogere rendementen dan kortlopende alternatieven. (RVE)

Stel, je plaatst 10.000 euro op een spaarboekje. Bij een interestvoet van 1 procent (basisrente plus getrouwheidspremie) heb je elk jaar recht op 100 euro aan interesten. Over een periode van tien jaar bedraagt je totale winst dus 10 jaar x 100 euro = 1000 euro. Volgens het systeem van enkelvoudige interesten zou je eindkapitaal dus 11.000 euro bedragen. Je kapitaal is intussen dus uitgegroeid tot 10.100 euro + 101 euro = 10.201 euro. Wanneer je dit bedrag integraal op je rekening laat staan, zijn je opbrengsten volgend jaar nóg groter. Om het eindbedrag te berekenen, bestaat er een formule: startkapitaal x (1 + interestpercentage)aantal jaar. Na tien jaar heb je dus 10.000 euro x (1 + 0,01)10 = 11.046 euro bij elkaar gespaard. Je doet er dus goed aan om spaar- of beleggingsproducten te zoeken waarbij alle opbrengsten opnieuw herbelegd worden. Hoe hoger de return, hoe hoger het kapitalisatie-effect. Weet wel dat hogere (potentiële) rendementen van de meeste beleggingen doorgaans ook hogere risico's met zich meebrengen. Ook de tijd heeft een versterkende rol in het verhaal van samengestelde of gekapitaliseerde opbrengsten. Wil je een mooi kapitaal opbouwen, dan start je dus best zo vroeg mogelijk met sparen of beleggen. Beleggingen met een lange looptijd bieden trouwens doorgaans hogere rendementen dan kortlopende alternatieven. (RVE)