Bij een echtscheiding zijn de kinderen in beginsel fiscaal ten laste van de ouder bij wie ze op 1 januari van het aanslagjaar officieel wonen. Dat is dus de regel. Niettemin kunnen de ouders daar van afwijken door onder elkaar een overeenkomst af te sluiten.

In die overeenkomst kan worden afgesproken dat de belastingvrije som onder beiden verdeeld wordt. Deze overeenkomst moet dan wel ter homologatie aan de rechtbank worden voor gelegd of geregistreerd worden.

Bovendien kunnen de ouders genieten van het systeem van fiscaal co-ouderschap waarbij de belastingvrije som wordt verdeeld als de rechtbank beslist tot een gelijk verdeeld verblijf van de kinderen.

Het kan niet altijd

Een systeem van fiscaal co-ouderschap kan niet worden opgelegd en/of overeengekomen als één van de ouders een onderhoudsuitkering voor de kinderen betaalt aan de andere en dit bedrag ook fiscaal aftrekt.

De aftrek van voor kinderen betaalde alimentatie kan namelijk niet worden gecombineerd met een fiscaal ten laste zijn van de betreffende kinderen bij de ouder die de alimentatie betaalt en ook aftrekt. Bovendien is de verdeling slechts mogelijk tot de kinderen meerderjarig worden.

En de kinderbijslag?

Als de kinderen evenveel bij elk van de ouders zijn, wordt de kinderbijslag verder betaald aan de moeder. Meer bepaald zal het kinderbijslagfonds van de vader de kinderbijslag betalen.

Indien het kind officieel bij de vader woont, dan kan de kinderbijslag aan hem betaald worden. De vader dient dit dan schriftelijk aan te vragen bij zijn kinderbijslagfonds.

De ouders kunnen daarnaast ook de kinderbijslag laten storten op een rekening op naam van het kind waarop zij beiden volmacht hebben. De voorgaande regeling is van toepassing tot het kind 18 jaar is. Daarna wordt de kinderbijslag in de regel betaald aan de ouder bij wie het kind woont.

Indien het meerderjarig kind afwisselend even lang bij de beide ouders verblijft, kan de co-ouderschapsregeling behouden blijven. De rechtbank zou overigens kunnen bepalen dat de ene ouder die de kinderbijslag ontvangt die deels of volledig moet doorstorten aan de andere. (JS)

Bij een echtscheiding zijn de kinderen in beginsel fiscaal ten laste van de ouder bij wie ze op 1 januari van het aanslagjaar officieel wonen. Dat is dus de regel. Niettemin kunnen de ouders daar van afwijken door onder elkaar een overeenkomst af te sluiten. In die overeenkomst kan worden afgesproken dat de belastingvrije som onder beiden verdeeld wordt. Deze overeenkomst moet dan wel ter homologatie aan de rechtbank worden voor gelegd of geregistreerd worden. Een systeem van fiscaal co-ouderschap kan niet worden opgelegd en/of overeengekomen als één van de ouders een onderhoudsuitkering voor de kinderen betaalt aan de andere en dit bedrag ook fiscaal aftrekt. De aftrek van voor kinderen betaalde alimentatie kan namelijk niet worden gecombineerd met een fiscaal ten laste zijn van de betreffende kinderen bij de ouder die de alimentatie betaalt en ook aftrekt. Bovendien is de verdeling slechts mogelijk tot de kinderen meerderjarig worden. Als de kinderen evenveel bij elk van de ouders zijn, wordt de kinderbijslag verder betaald aan de moeder. Meer bepaald zal het kinderbijslagfonds van de vader de kinderbijslag betalen. De ouders kunnen daarnaast ook de kinderbijslag laten storten op een rekening op naam van het kind waarop zij beiden volmacht hebben. De voorgaande regeling is van toepassing tot het kind 18 jaar is. Daarna wordt de kinderbijslag in de regel betaald aan de ouder bij wie het kind woont. Indien het meerderjarig kind afwisselend even lang bij de beide ouders verblijft, kan de co-ouderschapsregeling behouden blijven. De rechtbank zou overigens kunnen bepalen dat de ene ouder die de kinderbijslag ontvangt die deels of volledig moet doorstorten aan de andere. (JS)