Bij een gezamenlijk aanbod gaat het om acties in de zin van 'een gratis onderwatercamera bij de boeking van een vakantie' of nog 'een gratis uurwerk bij de aankoop van kleding voor een communicant'. Andere typische voorbeelden zijn 'een gratis GSM (of een GSM voor 1 euro) bij de aanschaf van een GSM-abonnement' of een gratis scheerkrabbertje dat samen met scheermesjes wordt verkocht.

In principe toegelaten

De wet op de marktpraktijken zegt dat een gezamenlijk aanbod in principe is toegelaten. Concreet betekent dit dat een actie in de zin van 'een gratis koersfiets bij de aankoop van een personenwagen' in principe perfect legaal is.

Indien het gezamenlijk aanbod echter strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken, blijft het verboden. Dit is het geval als een handelaar door een gezamenlijk aanbod zijn goederen verkoopt met verlies. Hetzelfde geldt als het gezamenlijk aanbod wordt voorgesteld op een wijze waardoor de consument kan worden misleid.

Speciale regeling voor financiële diensten

Voor financiële diensten mag een gezamenlijk aanbod in principe niet worden gedaan. Zo kan een bank bijvoorbeeld geen lening koppelen aan een gratis homecinema. Er bestaan wel een aantal uitzonderingen waarin financiële diensten wel gezamenlijk kunnen worden aangeboden.

Meer bepaald mag men financiële diensten en voorwerpen, waarop onuitwisbare en duidelijk zichtbare reclameopschriften zijn aangebracht (en die als dusdanig niet in de handel voorkomen), wel gezamenlijk aanbieden.

De voorwaarde is dat de prijs waartegen de onderneming de voorwerpen heeft gekocht, niet meer bedraagt dan 10 euro, exclusief btw, of 5% van de verkoopprijs, exclusief btw, van de financiële dienst waarmee ze samen worden aangeboden. Het percentage van 5% is daarbij van toepassing wanneer het bedrag dat hiermee overeenstemt hoger is dan 10 euro. Wat ook kan is bijvoorbeeld een krasbiljet van de nationale loterij geven bij de opening van een zichtrekening. (JS)

Bij een gezamenlijk aanbod gaat het om acties in de zin van 'een gratis onderwatercamera bij de boeking van een vakantie' of nog 'een gratis uurwerk bij de aankoop van kleding voor een communicant'. Andere typische voorbeelden zijn 'een gratis GSM (of een GSM voor 1 euro) bij de aanschaf van een GSM-abonnement' of een gratis scheerkrabbertje dat samen met scheermesjes wordt verkocht.De wet op de marktpraktijken zegt dat een gezamenlijk aanbod in principe is toegelaten. Concreet betekent dit dat een actie in de zin van 'een gratis koersfiets bij de aankoop van een personenwagen' in principe perfect legaal is.Indien het gezamenlijk aanbod echter strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken, blijft het verboden. Dit is het geval als een handelaar door een gezamenlijk aanbod zijn goederen verkoopt met verlies. Hetzelfde geldt als het gezamenlijk aanbod wordt voorgesteld op een wijze waardoor de consument kan worden misleid.Voor financiële diensten mag een gezamenlijk aanbod in principe niet worden gedaan. Zo kan een bank bijvoorbeeld geen lening koppelen aan een gratis homecinema. Er bestaan wel een aantal uitzonderingen waarin financiële diensten wel gezamenlijk kunnen worden aangeboden. Meer bepaald mag men financiële diensten en voorwerpen, waarop onuitwisbare en duidelijk zichtbare reclameopschriften zijn aangebracht (en die als dusdanig niet in de handel voorkomen), wel gezamenlijk aanbieden.De voorwaarde is dat de prijs waartegen de onderneming de voorwerpen heeft gekocht, niet meer bedraagt dan 10 euro, exclusief btw, of 5% van de verkoopprijs, exclusief btw, van de financiële dienst waarmee ze samen worden aangeboden. Het percentage van 5% is daarbij van toepassing wanneer het bedrag dat hiermee overeenstemt hoger is dan 10 euro. Wat ook kan is bijvoorbeeld een krasbiljet van de nationale loterij geven bij de opening van een zichtrekening. (JS)