Paribas Fortis en Fintro zullen de rente op sommige gereglementeerde spaarrekeningen vanaf 16 maart verlagen. Concreet betekent dat:

  • de basisrente van de Online Spaarrekening Premium van BNP Paribas Fortis ongewijzigd blijft (0,10%), maar dat de getrouwheidspremie zakt naar 0,50 procent. Voorheen was dat 0,75 procent.
  • Ook de basisrente bij de Fintro Blue Select Spaarrekening verandert niet. De getrouwheidspremie zakt van 0,80 procent naar 0,55 procent. (Bankshopper/NS)

De geschiedenis leert ons dat andere banken hun rente verlaagden nadat BNP Paribas Fortis het startschot gaf. Wat kan je nog met je spaargeld doen?

Een correcte rentevoet

De spaarrekening blijft uiteraard een must. PSA Bank et MeDirect bieden al enkele maanden de meest gulle rentevoeten (of de minst gierige). Het filiaal van de automobielgigant biedt meer veiligheid met een depositogarantie (100 000 euro per persoon) van de Franse staat. Distingo biedt een rentevoet van 1,75% (waarvan een basistarief van 1,4%) terwijl Distingo Plus tot 2% gaat maar voor beleggingen op langere termijn bedoeld is gezien de hoge getrouwheidspremie (1,5%).

In het geval van MeDirect is de waarborg Maltees. De depositowaarborg van 100.000 euro van Malta volgt dezelfde overkoepelende Europese regels die ook in België en de andere eurolanden toegepast worden.

Bovendien zijn de spaarrekeningen van MeDirect niet gereglementeerd en dus niet vrijgesteld van voorheffing (tot 1880 euro per jaar). In het klassiek netwerk bieden Bpost en KBC aantrekkelijke rentevoeten (1,80% et 1,75%) voor rekeningen met terugkerende spaarbedragen van maximum 500 euro per maand.

Risico op ontgoocheling bij verzekeringen

Terwijl ze vroeger populair waren worden spaarverzekeringen (tak 21) verwaarloosd. De gewaarborgde tarieven zijn sterk gedaald. Zo biedt Vita Pensioen van de Federale 2,15%. Dat is ver boven de andere aanbiedingen maar die rentevoet wordt slechts tot het einde van het jaar gewaarborgd en wordt het overschaduwd door een belasting op verzekering van 2% waaraan je nog een instapkost van 2,50% moet toevoegen.

Met de winstdeelnemingen bijgerekend (uit beleggingen van opgehaalde fondsen) heeft het Waarborgfonds Afer Europe vorig jaar 3,20% bereikt. Die winstdeelnemingen zullen in de toekomst echter dalen. De herinvesteringen van obligaties worden aan steeds lagere tarieven gedaan en met alsmaar hogere risico's om de negatieve rentevoeten te vermijden.

Vergeet niet dat de opening van een spaarverzekering je voor 8 jaar blokkeert om een roerende voorheffing van 25% op fictieve interesten van 4,75% te vermijden...

Kasbonnen en termijnrekeningen

De website bankshopper.be raadt verschillende aantrekkelijke opties aan met netto opbrengsten (na aftrek van de roerende voorheffing van 25%) van meer dan 2%.

De kleine regionale Vlaamse bank CVK is iets minder gul maar biedt meer veiligheid (Belgische waarborg) en een netto-opbrengst van 1,88% voor een termijnrekening op 10 jaar. (CB)

De geschiedenis leert ons dat andere banken hun rente verlaagden nadat BNP Paribas Fortis het startschot gaf. Wat kan je nog met je spaargeld doen? De spaarrekening blijft uiteraard een must. PSA Bank et MeDirect bieden al enkele maanden de meest gulle rentevoeten (of de minst gierige). Het filiaal van de automobielgigant biedt meer veiligheid met een depositogarantie (100 000 euro per persoon) van de Franse staat. Distingo biedt een rentevoet van 1,75% (waarvan een basistarief van 1,4%) terwijl Distingo Plus tot 2% gaat maar voor beleggingen op langere termijn bedoeld is gezien de hoge getrouwheidspremie (1,5%). In het geval van MeDirect is de waarborg Maltees. De depositowaarborg van 100.000 euro van Malta volgt dezelfde overkoepelende Europese regels die ook in België en de andere eurolanden toegepast worden. Bovendien zijn de spaarrekeningen van MeDirect niet gereglementeerd en dus niet vrijgesteld van voorheffing (tot 1880 euro per jaar). In het klassiek netwerk bieden Bpost en KBC aantrekkelijke rentevoeten (1,80% et 1,75%) voor rekeningen met terugkerende spaarbedragen van maximum 500 euro per maand. Terwijl ze vroeger populair waren worden spaarverzekeringen (tak 21) verwaarloosd. De gewaarborgde tarieven zijn sterk gedaald. Zo biedt Vita Pensioen van de Federale 2,15%. Dat is ver boven de andere aanbiedingen maar die rentevoet wordt slechts tot het einde van het jaar gewaarborgd en wordt het overschaduwd door een belasting op verzekering van 2% waaraan je nog een instapkost van 2,50% moet toevoegen. Met de winstdeelnemingen bijgerekend (uit beleggingen van opgehaalde fondsen) heeft het Waarborgfonds Afer Europe vorig jaar 3,20% bereikt. Die winstdeelnemingen zullen in de toekomst echter dalen. De herinvesteringen van obligaties worden aan steeds lagere tarieven gedaan en met alsmaar hogere risico's om de negatieve rentevoeten te vermijden. Vergeet niet dat de opening van een spaarverzekering je voor 8 jaar blokkeert om een roerende voorheffing van 25% op fictieve interesten van 4,75% te vermijden...De website bankshopper.be raadt verschillende aantrekkelijke opties aan met netto opbrengsten (na aftrek van de roerende voorheffing van 25%) van meer dan 2%. De kleine regionale Vlaamse bank CVK is iets minder gul maar biedt meer veiligheid (Belgische waarborg) en een netto-opbrengst van 1,88% voor een termijnrekening op 10 jaar. (CB)