Een op eerste zicht kleine fout kan soms verreikende gevolgen hebben. Denk daarbij aan een secretaresse die een belangrijke afspraak vergeet vast te leggen voor haar baas. Of een medewerker van een leverancierbedrijf die tijdens één klein moment van onoplettendheid een verkeerde bestelling doorgeeft. Vanzelfsprekend kan een baas daar niet met lachen, maar dat wilt niet zeggen dat je de volgende dag je C4 in ontvangst mag nemen.

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Volgens de Belgische wetgeving kan een bestuurder zich beroepen op burgerrechtelijke aansprakelijkheid om je te laten betalen voor de schade.

Al moet er hier wel een kanttekening bij gemaakt worden. De werknemer geniet van een beperkte aansprakelijkheid zodat hij beschermt wordt tegen te zware financiële lasten.

Is er weliswaar sprake van een zware fout, bedrog of een fout die meermaals voorvalt dan rust de verantwoordelijkheid volledig op de schouders van de werkkracht. De werkgever moet verschillende spelregels in acht nemen als hij een werknemer beticht van één van de genoemde fouten:

  • Bedrog: Bij dergelijke wanpraktijken moet de werkgever kunnen bewijzen dat zijn personeelslid doelbewust een fout heeft gemaakt.
  • Zware schuld: Er is sprake van een zware schuld als de werkkracht een onopzettelijke fout heeft gemaakt met vergaande gevolgen. De blunder moet bekeken worden in kader van de omstandigheden, ervaring, en andere elementen die een invloed kunnen gespeeld hebben bij de misstap.
  • Meerdere kleine fouten: De fouten moeten niet van dezelfde aard zijn, maar een werknemer kan wel bestraft worden als hij meedere fouten maakt.

Ook bij diefstal kan een werknemer geen aanspraak maken op de beperkte burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Zo moet hij bij dergelijke wanpraktijken verschijnen voor de vrederechter.

Sancties

Rekening houdend met de wettelijke voorwaarden mag een werkgever sancties nemen, gaande van een waarschuwing tot een ontslag. Daarnaast kan een baas opteren om een tuchtstrafte geven, al moet die opgenomen zijn in het arbeidsreglement.

Een vaak voorkomende straf is een geldboete. Zo'n bestraffing moet losstaan van de geleden schade en mag niet hoger zijn dan één vijfde van het netto-maandloon van de blunderaar. Dat meldt vacature.com

In het ergste geval zet de werkgever zijn persooneelslid op straat. Daarbij moet hij de wettelijke opzegtermijn respecteren of een ontslagvergoeding betalen. Alleen bij een zware fout waarbij er sprake is van dringende reden tot ontslag mag de werkgever die regelingen links laten liggen. (NS)

Een op eerste zicht kleine fout kan soms verreikende gevolgen hebben. Denk daarbij aan een secretaresse die een belangrijke afspraak vergeet vast te leggen voor haar baas. Of een medewerker van een leverancierbedrijf die tijdens één klein moment van onoplettendheid een verkeerde bestelling doorgeeft. Vanzelfsprekend kan een baas daar niet met lachen, maar dat wilt niet zeggen dat je de volgende dag je C4 in ontvangst mag nemen. Volgens de Belgische wetgeving kan een bestuurder zich beroepen op burgerrechtelijke aansprakelijkheid om je te laten betalen voor de schade. Is er weliswaar sprake van een zware fout, bedrog of een fout die meermaals voorvalt dan rust de verantwoordelijkheid volledig op de schouders van de werkkracht. De werkgever moet verschillende spelregels in acht nemen als hij een werknemer beticht van één van de genoemde fouten:Ook bij diefstal kan een werknemer geen aanspraak maken op de beperkte burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Zo moet hij bij dergelijke wanpraktijken verschijnen voor de vrederechter. Een vaak voorkomende straf is een geldboete. Zo'n bestraffing moet losstaan van de geleden schade en mag niet hoger zijn dan één vijfde van het netto-maandloon van de blunderaar. Dat meldt vacature.comIn het ergste geval zet de werkgever zijn persooneelslid op straat. Daarbij moet hij de wettelijke opzegtermijn respecteren of een ontslagvergoeding betalen. Alleen bij een zware fout waarbij er sprake is van dringende reden tot ontslag mag de werkgever die regelingen links laten liggen. (NS)