Het schenken van blote eigendom aan één van de kinderen is vaak niet zo'n goed idee. Om dit te verduidelijken vertrekken we van een voorbeeld.

Stel dat één van de kinderen de blote eigendom geschonken kreeg van het kustappartement door de ouders, omdat dat het enige kind is dat graag naar zee gaat. De andere kinderen kregen 75.000 euro ter compensatie. Die 75.000 euro was toen ongeveer de waarde van de blote eigendom, dus elk kind lijkt op het eerste zicht perfect gelijk behandeld te zijn. Het kind met de blote eigendom op het kustappartement wordt immers pas volle eigenaar als vader en moeder ooit sterven.

Hou de zogenaamde reserve in het oog

Zoals je wellicht weet heeft elk kind recht op een zogenaamde reserve. Zijn er bijvoorbeeld 2 kinderen, dan hebben ze recht op elk 1/3de; zijn er 3 kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/4de ,enz.

Maar hou er rekening mee dat schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik voor hun volle waarde op datum van overlijden (en dus niet voor de waarde van de blote eigendom die men echt kreeg) worden aangerekend om na te gaan of de reserve is aangetast.

Hou dit in het oog, zeker met onroerend goed dat vaak nog sterk in waarde stijgt na de schenking. Als het appartement bijvoorbeeld bij het overlijden van de ouders 300.000 euro waard is, kan dit tot heel vervelende situaties leiden als de andere kinderen in ons voorbeeld hun reserve opeisen. (JA)

Het schenken van blote eigendom aan één van de kinderen is vaak niet zo'n goed idee. Om dit te verduidelijken vertrekken we van een voorbeeld. Stel dat één van de kinderen de blote eigendom geschonken kreeg van het kustappartement door de ouders, omdat dat het enige kind is dat graag naar zee gaat. De andere kinderen kregen 75.000 euro ter compensatie. Die 75.000 euro was toen ongeveer de waarde van de blote eigendom, dus elk kind lijkt op het eerste zicht perfect gelijk behandeld te zijn. Het kind met de blote eigendom op het kustappartement wordt immers pas volle eigenaar als vader en moeder ooit sterven.Zoals je wellicht weet heeft elk kind recht op een zogenaamde reserve. Zijn er bijvoorbeeld 2 kinderen, dan hebben ze recht op elk 1/3de; zijn er 3 kinderen, dan hebben ze elk recht op 1/4de ,enz. Maar hou er rekening mee dat schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik voor hun volle waarde op datum van overlijden (en dus niet voor de waarde van de blote eigendom die men echt kreeg) worden aangerekend om na te gaan of de reserve is aangetast. Hou dit in het oog, zeker met onroerend goed dat vaak nog sterk in waarde stijgt na de schenking. Als het appartement bijvoorbeeld bij het overlijden van de ouders 300.000 euro waard is, kan dit tot heel vervelende situaties leiden als de andere kinderen in ons voorbeeld hun reserve opeisen. (JA)