Het gaat om de zowat 480.000 bedienden en kaderleden van 50.000 bedrijven die vallen onder het paritair comité 200. Hun loon wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Het gaat niet om opslag, maar om een aanpassing van het salaris aan de stijgende consumptieprijzen. Voor de werkgevers betekent de automatische indexering wel een stijging van de loonkosten.

Volgens berekeningen van SD Worx op basis van de prognoses kunnen de bedienden uit het paritair comité 200 komende januari rekenen op 8,38 procent meer loon. Begin dit jaar was er wegens de hoge inflatie al een indexering met 3,58 procent.

Voorts zouden ook de werknemers in onder meer de horeca (paritair comité 302) net als de arbeiders in de voedingsnijverheid (118) vanaf januari kunnen rekenen op 8,44 procent meer loon. Afgelopen januari gingen hun salarissen er al met 3,22 procent op vooruit.

In bepaalde sectoren gebeurt de indexering geleidelijker. Zo worden de lonen van de arbeiders in de bouwsector (paritair comité 124) elk kwartaal aangepast, terwijl die van zorgmedewerkers (330) en bedienden in de chemische sector (207) - net zoals de weddes van ambtenaren - op basis van een spilmechanisme worden geïndexeerd.

Het gaat om de zowat 480.000 bedienden en kaderleden van 50.000 bedrijven die vallen onder het paritair comité 200. Hun loon wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd. Het gaat niet om opslag, maar om een aanpassing van het salaris aan de stijgende consumptieprijzen. Voor de werkgevers betekent de automatische indexering wel een stijging van de loonkosten.Volgens berekeningen van SD Worx op basis van de prognoses kunnen de bedienden uit het paritair comité 200 komende januari rekenen op 8,38 procent meer loon. Begin dit jaar was er wegens de hoge inflatie al een indexering met 3,58 procent.Voorts zouden ook de werknemers in onder meer de horeca (paritair comité 302) net als de arbeiders in de voedingsnijverheid (118) vanaf januari kunnen rekenen op 8,44 procent meer loon. Afgelopen januari gingen hun salarissen er al met 3,22 procent op vooruit.In bepaalde sectoren gebeurt de indexering geleidelijker. Zo worden de lonen van de arbeiders in de bouwsector (paritair comité 124) elk kwartaal aangepast, terwijl die van zorgmedewerkers (330) en bedienden in de chemische sector (207) - net zoals de weddes van ambtenaren - op basis van een spilmechanisme worden geïndexeerd.