Het loon in contanten uitbetalen zal enkel nog mogelijk zijn wanneer dit is voorzien door een collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in een paritair comité. Voor sectoren waar op dit ogenblik een impliciet akkoord of gebruik bestaat om contant te betalen, wordt een procedure voorzien om die praktijk eventueel te bevestigen.

De voordelen

Deze uitzonderingen moeten wel duidelijk worden vastgesteld, en de inhoud van deze akkoorden of gebruiken moeten kenbaar gemaakt worden aan alle belanghebbende partijen.

De indieners van het voorstel wijzen op de voordelen: werknemers moeten niet meer met een maandloon over straat, de uitbetaling op een rekening leidt tot een beter beheer van het huishoudbudget en er is minder fraude mogelijk. (Belga/NS)

Het loon in contanten uitbetalen zal enkel nog mogelijk zijn wanneer dit is voorzien door een collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in een paritair comité. Voor sectoren waar op dit ogenblik een impliciet akkoord of gebruik bestaat om contant te betalen, wordt een procedure voorzien om die praktijk eventueel te bevestigen. Deze uitzonderingen moeten wel duidelijk worden vastgesteld, en de inhoud van deze akkoorden of gebruiken moeten kenbaar gemaakt worden aan alle belanghebbende partijen. De indieners van het voorstel wijzen op de voordelen: werknemers moeten niet meer met een maandloon over straat, de uitbetaling op een rekening leidt tot een beter beheer van het huishoudbudget en er is minder fraude mogelijk. (Belga/NS)