De digitalisering is niet meer weg te denken uit de bankwereld. Onder meer ING en AXA Bank hebben laten weten dat ze daar de komende jaren massaal op inzetten. Daarbij gaan de mobiele toepassingen een belangrijke rol spelen. Zo kunnen de klanten van AXA sinds 10 oktober op hun smartphone of hun tablet een effectenrekening openen of hun beleggingen checken. ING investeert 800 miljoen euro in de verdere overgang naar onlinebankieren.
...

De digitalisering is niet meer weg te denken uit de bankwereld. Onder meer ING en AXA Bank hebben laten weten dat ze daar de komende jaren massaal op inzetten. Daarbij gaan de mobiele toepassingen een belangrijke rol spelen. Zo kunnen de klanten van AXA sinds 10 oktober op hun smartphone of hun tablet een effectenrekening openen of hun beleggingen checken. ING investeert 800 miljoen euro in de verdere overgang naar onlinebankieren. Ook de andere banken zijn op de digitale trein gesprongen. Keytrade Bank, Hello Bank en KBC willen de digitale revolutie aangrijpen om onlinewoonleningen te verstrekken. KBC liet onlangs weten dat tot nu al duizend klanten via die weg een lening hebben afgesloten. Keytrade Bank start in de loop van volgend jaar met het nieuwe project. Hello Bank is daar al langer mee bezig. "Terwijl de banken op die manier beter willen inspelen op de behoeften van hun cliënteel, zullen de klanten die niet op de digitale trein springen het gelag betalen", zegt Simon November van Test-Aankoop. Het merendeel van de banken heeft aangekondigd dat ze de klassieke dienstverlening vanaf volgend jaar duurder maken. Zo rekent AXA Bank vanaf 1 januari 2017 de klanten portkosten aan als ze de uittreksels van hun zichtrekeningen via de post willen ontvangen. Tot nu kunnen de AXA-klanten gratis een beroep doen op die dienstverlening.Ook de klanten van Keytrade Bank moeten vanaf nieuwjaarsdag meer betalen als ze hun uittreksels via de post willen ontvangen. De bank rekent vanaf dan 1,50 euro per verzending en per rekening aan. Tot nu betalen de klanten 0,20 euro voor een rekeninguittreksel van hun zichtrekening. Uittreksels van hun spaarrekeningen zijn nog gratis. "We trekken resoluut de kaart van de digitalisering. De offlineservices, zoals het versturen van een rekeninguittreksel blijven bestaan, maar worden iets duurder. Je kunt die als cliënt elke dag gratis op ons platform consulteren", laat Steven De Backer , hoofd communicatie bij de bank weten. ING verhoogt dan weer de prijzen van de papieren overschrijvingen. Wie via de klassieke manier nog overschrijvingen wil doen, moet vanaf volgend jaar 9,68 euro per jaar betalen in plaats van 6,05 euro. Zakelijke klanten rekent de bank 8 euro per jaar aan. Nu is dat nog 5 euro. Volgens Simon November willen de banken hun klanten in de richting van de digitale diensten duwen door die klassieke dienstverlening duurder te maken. "De digitalisering gaat nu eenmaal gepaard met lagere kosten voor de banken", zegt November. Hij erkent dat we niet langer om de digitale realiteit heen kunnen, maar hij roept de banken op rekening te houden met alle lagen van de bevolking. "Het prijskaartje moet in proportie blijven met de geleverde diensten. Anders vallen de sociaal zwakkere mensen, zoals de senioren, twee keer uit de boot. Zo kunnen zij geen beroep doen op de goedkopere digitale diensten, terwijl ze meer moeten betalen voor de klassieke dienstverlening. Het prijskaartje van de digitalisering komt zo op hun schouders terecht." De banken hebben naar eigen zeggen geen andere keus dan de tarieven op te trekken. Ze vrezen dat 2017 zwaar zal wegen op de winstmarges, nu de effecten van het versoepelingsbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) sterk voelbaar zijn. Een verdere verlaging van de spaarrentes zit er voor veel banken niet meer in. De meeste hebben de tarieven op hun spaarboekjes al verlaagd naar het wettelijke minimum van 0,11 procent. Daarom sleutelen ze aan het prijskaartje van de bankdiensten. Keytrade Bank benadrukt dat het voornamelijk om kleine aanpassingen gaat. "De tariefverhogingen bij andere banken hebben voornamelijk tot doel de inkomstenstroom uit de basisdiensten te verhogen. Bij Keytrade Bank is dat niet zo. Voor bijna elke offlinedienst, is er een gratis online-alternatief", aldus De Backer. Ook de concurrentie op de spaarmarkt bepaalt mee de prijszetting. Geschiedenis leert dat wanneer een bank de prijzen verhoogt (of verlaagt), de concurrentie vaak volgt. Zo laat Wim Pauwels, de woordvoerder van AXA, weten dat AXA Bank de tarieven van bijvoorbeeld de comfort2bank-zichtrekeningen verhoogt om in lijn te blijven met de andere tarieven op de markt. "Vorig jaar hebben we dat niet gedaan. Bovendien blijft de comfort2bank gratis voor jongeren tot 25 jaar", klinkt het. Volgens Test-Aankoop grijpen de banken te snel naar argumenten als de digitalisering en de lage rente om de prijsverhogingen te verantwoorden. "Het valt niet te ontkennen dat zij de belangen van de aandeelhouders hoog in het vaandel dragen. Wij beseffen dat de beleggers een bepaald rendement verwachten voor de genomen risico's. Maar daartegenover staat dat zij ook met minder tevreden moet zijn als de banken minder goede resultaten boeken. De banken mogen de rekening niet doorschuiven naar de klanten", aldus November.