In België werden vorig jaar 68.605 testamenten geregistreerd. Het merendeel in Vlaanderen (47.048). De toename (+14 procent) was daar ook het grootst. In Wallonië werden 17.302 testamenten geregistreerd en in Brussel waren er dat 4.255, wat neerkwam op een stijging met respectievelijk 5,3 en 6,8 procent.

'We merken dat steeds meer mensen de controle willen behouden over wat er met hun erfenis gebeurt. Een testament blijft hiervoor het instrument bij uitstek. Je huwelijkspartner of je kinderen hebben sowieso recht op een deel van je erfenis, die kan je niet onterven. Voor de rest ben je vrij om na te laten aan anderen. Heb je geen testament opgesteld, dan zal je erfenis worden verdeeld volgens de bestaande wetgeving', commentarieert notaris Joni Soutaer, woordvoerster van Notaris.be, de tendens. Ter vergelijking: in 2019 werden in Vlaanderen 43.815 testamenten afgesloten.

Zorgvolmachten

Ook het aantal zorgvolmachten zit in de lift. Daarvan werden er vorig jaar 68.329 (+15,8 procent) afgesloten in ons land, waarvan 60.554 in Vlaanderen (+15,4 procent). In een zorgvolmacht kan iemand aangeven wanneer of onder welke voorwaarden een aangeduide persoon/personen - vaak de partner of de kind(eren) - jouw facturen betaalt, jouw woning mag verkopen of verhuren, enz. In Wallonië werden vorig jaar 5.081 zorgvolmachten (+22,1 procent) afgesloten, in Brussel telden de notarissen 2.694 nieuwe zorgvolmachten (+14,8 procent). 'Mensen zijn nog meer dan vroeger bezig zijn met hun gezondheid. Dankzij een zorgvolmacht kan je jezelf beschermen indien een ziekte of een ongeval ertoe leidt dat je niet meer in staat bent om zelf je vermogen te beheren', aldus notaris Joni Soutaer.

In België werden vorig jaar 68.605 testamenten geregistreerd. Het merendeel in Vlaanderen (47.048). De toename (+14 procent) was daar ook het grootst. In Wallonië werden 17.302 testamenten geregistreerd en in Brussel waren er dat 4.255, wat neerkwam op een stijging met respectievelijk 5,3 en 6,8 procent.'We merken dat steeds meer mensen de controle willen behouden over wat er met hun erfenis gebeurt. Een testament blijft hiervoor het instrument bij uitstek. Je huwelijkspartner of je kinderen hebben sowieso recht op een deel van je erfenis, die kan je niet onterven. Voor de rest ben je vrij om na te laten aan anderen. Heb je geen testament opgesteld, dan zal je erfenis worden verdeeld volgens de bestaande wetgeving', commentarieert notaris Joni Soutaer, woordvoerster van Notaris.be, de tendens. Ter vergelijking: in 2019 werden in Vlaanderen 43.815 testamenten afgesloten.Ook het aantal zorgvolmachten zit in de lift. Daarvan werden er vorig jaar 68.329 (+15,8 procent) afgesloten in ons land, waarvan 60.554 in Vlaanderen (+15,4 procent). In een zorgvolmacht kan iemand aangeven wanneer of onder welke voorwaarden een aangeduide persoon/personen - vaak de partner of de kind(eren) - jouw facturen betaalt, jouw woning mag verkopen of verhuren, enz. In Wallonië werden vorig jaar 5.081 zorgvolmachten (+22,1 procent) afgesloten, in Brussel telden de notarissen 2.694 nieuwe zorgvolmachten (+14,8 procent). 'Mensen zijn nog meer dan vroeger bezig zijn met hun gezondheid. Dankzij een zorgvolmacht kan je jezelf beschermen indien een ziekte of een ongeval ertoe leidt dat je niet meer in staat bent om zelf je vermogen te beheren', aldus notaris Joni Soutaer.