De stijging is te danken aan een sterke stijging van het beschikbaar inkomen van de gezinnen. Dat ging er 6,8 procent op vooruit, terwijl de consumptieuitgaven maar 3,2 procent toenamen.

Dat er meer inkomen beschikbaar was in de periode januari-maart, is dan weer voornamelijk te danken aan de daling van de belastingen op inkomen en vermogen. Die daling van de belasting compenseert een relatief krachtige stijging van die belastingen het voorgaande kwartaal, dixit de Nationale Bank. De hogere belastingen hadden toen geleid tot een daling van het beschikbaar inkomen en de spaarquote. Een en ander heeft te maken met de personenbelasting. 'Die uitgesproken ontwikkelingen van het ene kwartaal tot het andere houden voornamelijk verband met de schommelingen van de inkohieringen op de personenbelasting.'

In de laatste drie maanden van 2021 bleek het spaargedrag van de gezinnen gedaald te zijn tot het niveau van voor de corona-episode. Tijdens de coronacrisis gaven gezinnen weinig geld uit, ook door de lockdowns, en spaarden ze massaal. In de loop van 2021 ging de geldbuidel open en evolueerde het spaargedrag van de gezinnen gaandeweg weer naar een normaal niveau.

De stijging is te danken aan een sterke stijging van het beschikbaar inkomen van de gezinnen. Dat ging er 6,8 procent op vooruit, terwijl de consumptieuitgaven maar 3,2 procent toenamen.Dat er meer inkomen beschikbaar was in de periode januari-maart, is dan weer voornamelijk te danken aan de daling van de belastingen op inkomen en vermogen. Die daling van de belasting compenseert een relatief krachtige stijging van die belastingen het voorgaande kwartaal, dixit de Nationale Bank. De hogere belastingen hadden toen geleid tot een daling van het beschikbaar inkomen en de spaarquote. Een en ander heeft te maken met de personenbelasting. 'Die uitgesproken ontwikkelingen van het ene kwartaal tot het andere houden voornamelijk verband met de schommelingen van de inkohieringen op de personenbelasting.'In de laatste drie maanden van 2021 bleek het spaargedrag van de gezinnen gedaald te zijn tot het niveau van voor de corona-episode. Tijdens de coronacrisis gaven gezinnen weinig geld uit, ook door de lockdowns, en spaarden ze massaal. In de loop van 2021 ging de geldbuidel open en evolueerde het spaargedrag van de gezinnen gaandeweg weer naar een normaal niveau.