Een vader wenst zijn twee kinderen elk een bepaalde som te schenken via een geregistreerde bankgift. Aangezien de kinderen nog maar 18 en 19 jaar zijn, wenst hij wel dat ze pas op hun 25 jaar aan het geld kunnen. Kan dat op een eenvoudige manier?

Geregistreerde bankgift

In eerste instantie zal de vader een bankgift doen (overschrijving) van het geld op zijn rekening naar de rekening van de 2 kinderen. Het bewijs van de bankgift - de 2 aangetekende brieven of een bewijsdocument, ook pacte adjoint genoemd - zal vervolgens geregistreerd worden aan 3% op een registratiekantoor (3,3% in Wallonië).

De fameuze 3 jaar speelt dan niet meer. Maar dan kunnen de kinderen het geld onmiddellijk opdoen wat niet de bedoeling is.

Controle inbouwen via tak 21 of tak 23

Opdat de vader de controle zou behouden tot de kinderen 25 jaar zijn kan hij vooraf afspreken dat het geld voor een bepaalde termijn - tot ze 25 worden - in een tak 21 of tak 23-verzekering met een eenmalige premie wordt geïnvesteerd.

Vervolgens sluit het kind zelf het verzekeringscontract (tak 21 of 23), betaalt de premie met het geld uit de bankgift en wordt verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde bij leven. De vader zelf wordt begunstigde bij overlijden van het kind.

Als de vader die begunstiging aanvaardt - via de ondertekening van een bijlage bij de verzekeringsovereenkomst - dan zorgt hij ervoor dat de verzekeringnemer (het kind) zijn akkoord nodig heeft om de polis geheel of gedeeltelijk af te kopen, een voorschot op te nemen, het contract in pand te geven of de rechten over te dragen. Zo behoudt de vader effectief de controle over het geld in de polis.

En als de kinderen nog minderjarig zouden zijn? We treden niet in detail, maar dan zal men de controle op een andere manier moeten inbouwen, bijvoorbeeld via een maatschap of een anonieme schenking voor een Nederlandse notaris. (JA)

Een vader wenst zijn twee kinderen elk een bepaalde som te schenken via een geregistreerde bankgift. Aangezien de kinderen nog maar 18 en 19 jaar zijn, wenst hij wel dat ze pas op hun 25 jaar aan het geld kunnen. Kan dat op een eenvoudige manier?In eerste instantie zal de vader een bankgift doen (overschrijving) van het geld op zijn rekening naar de rekening van de 2 kinderen. Het bewijs van de bankgift - de 2 aangetekende brieven of een bewijsdocument, ook pacte adjoint genoemd - zal vervolgens geregistreerd worden aan 3% op een registratiekantoor (3,3% in Wallonië). De fameuze 3 jaar speelt dan niet meer. Maar dan kunnen de kinderen het geld onmiddellijk opdoen wat niet de bedoeling is. Vervolgens sluit het kind zelf het verzekeringscontract (tak 21 of 23), betaalt de premie met het geld uit de bankgift en wordt verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde bij leven. De vader zelf wordt begunstigde bij overlijden van het kind. Als de vader die begunstiging aanvaardt - via de ondertekening van een bijlage bij de verzekeringsovereenkomst - dan zorgt hij ervoor dat de verzekeringnemer (het kind) zijn akkoord nodig heeft om de polis geheel of gedeeltelijk af te kopen, een voorschot op te nemen, het contract in pand te geven of de rechten over te dragen. Zo behoudt de vader effectief de controle over het geld in de polis. En als de kinderen nog minderjarig zouden zijn? We treden niet in detail, maar dan zal men de controle op een andere manier moeten inbouwen, bijvoorbeeld via een maatschap of een anonieme schenking voor een Nederlandse notaris. (JA)