In 2016 gebruikten 51.740 mensen de automatische bankoverstapdienst. In 2014 waren er dat nog 60.818 en in 2013 zelfs 69.656. Dat is een verbazende vaststelling nu almaar meer mensen een woonlening afsluiten of herfinancieren. Wie een hypothecair krediet neemt bij een andere bank dan zijn huisbank, moet onder meer zijn loondomiciliëring overzetten.

SEPA-standaarden

"Als er geen verandering komt, is de overstapdienst ten dode opgeschreven"

"Toch is daar een logische verklaring voor", merkt Dutranoit van Bankshopper.be op. Volgens hem is het fenomeen begonnen sinds de invoering van de Europese domiciliëring in 2014, een onderdeel van de SEPA-standaarden (Single Euro Payments Area). Die standaarden moesten betalingen in de deelnemende landen vlotter en doeltreffender laten verlopen. Al had dat een pervers neveneffect voor mensen die via de overstapdienst van huisbank willen veranderen. "Terwijl de banken vroeger alles regelden, moet de klant nu een deel zelf doen", zegt Dutranoit.

Sinds de invoering van SEPA nemen de banken enkel nog de overzetting van het loon en de pensioenuitkeringen op zich. De consument moet zelf instaan voor de overdracht van zijn betaalopdrachten. "Dan gaat zo'n een overstap gepaard met een hele rompslomp", verduidelijkt Dutranoit. Volgens hem is dat de reden waarom het merendeel van de mensen niet langer een beroep doet op de bankstapoverdienst. "Zij regelen nu alles liever zelf. Dat verklaart ook de dalende trend, ondanks het toenemend aantal nieuwe woonleningen."

Hervorming overstapdienst

Dutranoit kaart ook een tweede probleem aan. "Wij krijgen veel klachten van mensen die hun pensioenuitkering willen overzetten van de ene naar de andere bank." De bank stuurt dan een brief naar de Rijksdienst voor Pensioenen om goedkeuring te krijgen. "Maar dat kan al gauw twee maanden duren. Dat is veel te lang", merkt Dutranoit op.

Dutranoit pleit daarom voor een hervorming van de overstapdienst. "Wij moeten terug naar het systeem van vroeger. Als er geen verandering komt, is de overstapdienst ten dode opgeschreven", besluit hij.

In 2016 gebruikten 51.740 mensen de automatische bankoverstapdienst. In 2014 waren er dat nog 60.818 en in 2013 zelfs 69.656. Dat is een verbazende vaststelling nu almaar meer mensen een woonlening afsluiten of herfinancieren. Wie een hypothecair krediet neemt bij een andere bank dan zijn huisbank, moet onder meer zijn loondomiciliëring overzetten. "Toch is daar een logische verklaring voor", merkt Dutranoit van Bankshopper.be op. Volgens hem is het fenomeen begonnen sinds de invoering van de Europese domiciliëring in 2014, een onderdeel van de SEPA-standaarden (Single Euro Payments Area). Die standaarden moesten betalingen in de deelnemende landen vlotter en doeltreffender laten verlopen. Al had dat een pervers neveneffect voor mensen die via de overstapdienst van huisbank willen veranderen. "Terwijl de banken vroeger alles regelden, moet de klant nu een deel zelf doen", zegt Dutranoit. Sinds de invoering van SEPA nemen de banken enkel nog de overzetting van het loon en de pensioenuitkeringen op zich. De consument moet zelf instaan voor de overdracht van zijn betaalopdrachten. "Dan gaat zo'n een overstap gepaard met een hele rompslomp", verduidelijkt Dutranoit. Volgens hem is dat de reden waarom het merendeel van de mensen niet langer een beroep doet op de bankstapoverdienst. "Zij regelen nu alles liever zelf. Dat verklaart ook de dalende trend, ondanks het toenemend aantal nieuwe woonleningen."Dutranoit kaart ook een tweede probleem aan. "Wij krijgen veel klachten van mensen die hun pensioenuitkering willen overzetten van de ene naar de andere bank." De bank stuurt dan een brief naar de Rijksdienst voor Pensioenen om goedkeuring te krijgen. "Maar dat kan al gauw twee maanden duren. Dat is veel te lang", merkt Dutranoit op.Dutranoit pleit daarom voor een hervorming van de overstapdienst. "Wij moeten terug naar het systeem van vroeger. Als er geen verandering komt, is de overstapdienst ten dode opgeschreven", besluit hij.