Als je je bankkaart verliest of als ze gestolen wordt, is het belangrijk dat je dadelijk Card Stop verwittigt.

Je kan dit dag en nacht doen, zeven dagen op zeven op het telefoonnummer 070 344.344. Card Stop zal je onder andere vragen wie de uitgever is van de kaart (dat is veelal je bank) en welk rekeningnummer aan de verloren of gestolen kaart is gekoppeld.

Verwittig daarnaast de uitgever van je kaart. Als je bankkaart gestolen wordt, moet je bovendien klacht neerleggen bij de politie. Bij een verlies van je kaart is dat niet nodig.

Van zodra je Card Stop verwittigde, wordt je kaart geblokkeerd. De dief of de oneerlijke vinder van de kaart kan er dan geen transacties meer mee doen.

Je betaalt maximum 150 euro

Eens je Card Stop hebt verwittigd, is de uitgever van de kaart aansprakelijk voor verrichtingen die nadien met je kaart gebeuren. Voor verrichtingen die voordien gebeurden, ben je zelf aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid is beperkt. Je draait er voor op tot een totaal bedrag van maximaal 150 euro.

Ga niet in de fout

Op deze regel bestaat een uitzondering als er sprake was van fraude of van een grove nalatigheid in jouw hoofde. Is dat het geval, dan ben je namelijk onbeperkt aansprakelijk voor afhalingen van je rekening. Het typevoorbeeld hiervan is dat je je code op je betaalkaart noteerde of je ze opschreef op een document dat je bij de code bewaarde. (JR)

Als je je bankkaart verliest of als ze gestolen wordt, is het belangrijk dat je dadelijk Card Stop verwittigt. Je kan dit dag en nacht doen, zeven dagen op zeven op het telefoonnummer 070 344.344. Card Stop zal je onder andere vragen wie de uitgever is van de kaart (dat is veelal je bank) en welk rekeningnummer aan de verloren of gestolen kaart is gekoppeld. Van zodra je Card Stop verwittigde, wordt je kaart geblokkeerd. De dief of de oneerlijke vinder van de kaart kan er dan geen transacties meer mee doen. Eens je Card Stop hebt verwittigd, is de uitgever van de kaart aansprakelijk voor verrichtingen die nadien met je kaart gebeuren. Voor verrichtingen die voordien gebeurden, ben je zelf aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid is beperkt. Je draait er voor op tot een totaal bedrag van maximaal 150 euro.Op deze regel bestaat een uitzondering als er sprake was van fraude of van een grove nalatigheid in jouw hoofde. Is dat het geval, dan ben je namelijk onbeperkt aansprakelijk voor afhalingen van je rekening. Het typevoorbeeld hiervan is dat je je code op je betaalkaart noteerde of je ze opschreef op een document dat je bij de code bewaarde. (JR)