Enkele dagen geleden liet Kamerlid Egbert Lachaert (Open Vld), een van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel om de ecocheque af te schaffen, via de sociale media weten dat de Raad van State er zich niet langer tegen verzet. De raad had zich tegen het wetsvoorstel gekant, omdat het in strijd was met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel. "Een betere verantwoording zou dat probleem mogelijk kunnen oplossen", luidde het advies van de Raad van State.
...