Kort nadat eerder deze week was gebleken dat de stroomfactuur voor gezinnen met 60 à 100 euro dreigt te stijgen, krijgen de huishoudens opnieuw een klap. Deze keer blijkt dat bedrijven door de aanpassingen minder gaan moeten betalen en de gezinnen meer. Dat schrijft De Standaard.

De energieregulator VREG heeft in juni een gedetailleerde simulatie gemaakt waaruit blijkt dat gezinnen ten vroegste vanaf 2019 gemiddeld 55 euro extra per jaar moeten betalen voor hun energieverbruik. Voor de kleinverbruikers dreigt die verhoging op te lopen tot 66 euro per jaar. Dat terwijl de zware verbruikers, zoals bedrijven, minder zullen moeten betalen voor hun energieverbruik.

Oppositie schiet met scherp

VREG benadrukt dat het om een simulatie met typebedrijven gaat en dat de cijfers misleidend kunnen zijn. "Het is zeker niet zo dat alle bedrijven erop vooruitgaan. Andere simulaties van de Vreg, op basis van andere typologieën, tonen dat sommige bedrijven er fors op achteruitgaan", zegt VREG-topman Thierry Van Craenenbroeck in de krant.

De oppositiepartijen schieten met scherp op de nieuwe distributienettarieven. "Vooral de kleine verbruikers zullen meer moeten betalen", zegt Johan Danen van Groen. "De nieuwe tariefstructuur lijkt vooral een antwoord op de bekommernissen van de netbeheerders." Tom De Meester, energiespecialist van de PVDA, zegt dat de regering opnieuw de kaart van de bedrijven trekt. (NS)

Kort nadat eerder deze week was gebleken dat de stroomfactuur voor gezinnen met 60 à 100 euro dreigt te stijgen, krijgen de huishoudens opnieuw een klap. Deze keer blijkt dat bedrijven door de aanpassingen minder gaan moeten betalen en de gezinnen meer. Dat schrijft De Standaard.De energieregulator VREG heeft in juni een gedetailleerde simulatie gemaakt waaruit blijkt dat gezinnen ten vroegste vanaf 2019 gemiddeld 55 euro extra per jaar moeten betalen voor hun energieverbruik. Voor de kleinverbruikers dreigt die verhoging op te lopen tot 66 euro per jaar. Dat terwijl de zware verbruikers, zoals bedrijven, minder zullen moeten betalen voor hun energieverbruik. VREG benadrukt dat het om een simulatie met typebedrijven gaat en dat de cijfers misleidend kunnen zijn. "Het is zeker niet zo dat alle bedrijven erop vooruitgaan. Andere simulaties van de Vreg, op basis van andere typologieën, tonen dat sommige bedrijven er fors op achteruitgaan", zegt VREG-topman Thierry Van Craenenbroeck in de krant.De oppositiepartijen schieten met scherp op de nieuwe distributienettarieven. "Vooral de kleine verbruikers zullen meer moeten betalen", zegt Johan Danen van Groen. "De nieuwe tariefstructuur lijkt vooral een antwoord op de bekommernissen van de netbeheerders." Tom De Meester, energiespecialist van de PVDA, zegt dat de regering opnieuw de kaart van de bedrijven trekt. (NS)