Tip 1. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen

Ben je geïnteresseerd in een voertuig, vraag dan bij de verkoper thuis de wagen te mogen zien. Kijk goed na of je geen beschadigingen ziet aan de sloten van de wagen, het contact, ... Vraag om een proefrit waarbij je eerst de eigenaar zelf laat rijden. Op die manier kan je alvast zijn rijstijl beoordelen en zien hoe hij met de wagen is omgegaan.

Bekijk de wagen grondig. Zie of er geen roestvlekken zijn zowel binnen als buiten. Kijk daarbij ook onder de matjes van het voertuig. Controleer de boorddocumenten alsook de identiteitsgegevens van de eigenaar.

Tip 2. Zet uw akkoord op papier

Het is aangewezen een geschreven verkoopovereenkomst op te stellen. Heb je die niet, dan loop je het risico de aankoop niet te kunnen bewijzen. In een contract dat 'op papier staat' kan je bovendien duidelijk de verkoopsvoorwaarden en -modaliteiten opnemen.

Een verkoopsovereenkomst moet aan een aantal vormvoorwaarden voldoen. Ze moet in twee originele exemplaren worden opgesteld waarbij elke partij verklaart één origineel exemplaar te hebben ontvangen. Het contract moet verder de handtekening bevatten van zowel de koper als de verkoper. Bestaat de overeenkomst uit meerdere bladzijden dan plaatsen de verkoper en de koper een paraaf op elk blad. Op het contract moeten de gegevens van koper en verkoper worden opgenomen (naam en adres).

Tip 3. Sluit de overeenkomst af met de eigenaar van de wagen

Het koopcontract moet worden afgesloten met de eigenaar van het voertuig. Vraag dat de verkoper je zijn aankoopfactuur (of de overeenkomst waarbij hij de wagen kocht) voorlegt alsook het inschrijvingsbewijs van de wagen. Staan er op de aankoopfactuur twee namen (bijvoorbeeld van twee echtgenoten of een samenwonend koppel), vraag dan dat zij beiden de koopovereenkomst ondertekenen, ook al staat het inschrijvingsbewijs op naam van één van hen.

Staat op het inschrijvingsbewijs een andere naam dan op de factuur, vraag dan een verduidelijking. Krijg je die niet, laat dan de wagen voor wat hij is en ga op zoek naar een andere.

Vermeld in de overeenkomst dat de verkoper verklaart de enige eigenaar te zijn van het voertuig dat hij verkoopt en dat er naar zijn zeggen geen wettelijke of contractuele beletsels zijn voor de verkoop.

Tip 4. Vermeld alle gegevens over de wagen

Geef in de overeenkomst duidelijk aan welke wagen je koopt. Vermeld daarbij het merk, het type van het voertuig, het bouwjaar, de datum van eerste inschrijving, de kleur en het chassisnummer. Je kunt ook de kilometerstand die het voertuig heeft op het moment van de koop vermelden.

Controleer verder of het chassisnummer dat op de oorspronkelijke verkoopfactuur en het inschrijvingsbewijs staat overeenkomt met het nummer op het voertuig

(het plaatje met het nummer zit normaal onder de motorkap of onder het tapijt aan de voorste zetels).

In de overeenkomst moet de prijs worden aangegeven. Een particuliere verkoper moet geen BTW aanrekenen. Om alle twijfel te vermijden kan je vermelden dat de prijs 'alles inbegrepen' is. Het is aangewezen de prijs zowel in cijfers als in letters op te geven.

Betaal je de wagen al bij het tekenen van het contract, vermeld dan dat de verkoper je kwijting geeft voor het betalen van de prijs. Op die manier beschik je immers over een (extra) bewijs dat je de koopsom al betaalde.

Werk je met een voorschot, vermeld dat dan eveneens en laat de verkoper kwijting geven voor het betalen daarvan. Het is nochtans beter nooit een voorschot te geven en de wagen pas te betalen als u die meekrijgt.

Tip 5. Vermijd dat de verkoper afziet van verborgen gebreken

Zichtbare gebreken aan de wagen (bijvoorbeeld grote krassen, deuken, ...) kan je niet meer inroepen van zodra je de wagen in ontvangst nam. Verborgen gebreken kan je integendeel wel nog inroepen gedurende een 'korte termijn' (enkele maanden).

In de praktijk wordt door de verkoper in de overeenkomst vaak een clausule ingelast dat hij niet instaat voor verborgen gebreken aan het voertuig en dat je het voertuig koopt in de staat waarin het zich bevindt. Probeer als koper een dergelijke bepaling te schrappen. Wil de verkoper ze niet uit het contract verwijderen, dan kan je hem later niet aanspreken als er toch een verborgen gebrek opduikt.

Een uitzondering op die regel bestaat als je kunt bewijzen dat de verkoper bij de verkoop op de hoogte was van het gebrek maar hij het verzweeg. Een dergelijk bewijs is verre van eenvoudig. Je kan de wagen voor je die aankoopt laten nazien bij een diagnosecenter of een professionele handelaar. Weigert de verkoper je daarvoor toelating te geven, dan haak je maar beter af en vergeet u de aankoop.

Tip 6. Vraag een recente car pass van de gekochte wagen

Om een tweedehandswagen te kunnen verkopen moet de verkoper over een car pass beschikken. Dat is een document dat de kilometerstand van het voertuig aangeeft op verschillende data.

De car pass mag maar twee maand oud zijn. Geeft de verkoper je geen car pass dan is de verkoop ongeldig. Bekijk de car pass aandachtig en zie of het verloop van de kilometerstand een normale evolutie kende.

Los van een car pass, moet de verkoper je nog andere documenten geven met name het gelijkvormigheidsattest en het keuringsbewijs van de auto. Tevens krijg je het tweedehandsrapport (wordt meegegeven bij de keuring) en het roze inschrijvingsformulier. Het geven van het onderhoudsboekje is niet wettelijk verplicht. Toch vraag je ook dat maar beter. Eis tevens dat men je alle sleutels van het voertuig meegeeft. (JS)

Ben je geïnteresseerd in een voertuig, vraag dan bij de verkoper thuis de wagen te mogen zien. Kijk goed na of je geen beschadigingen ziet aan de sloten van de wagen, het contact, ... Vraag om een proefrit waarbij je eerst de eigenaar zelf laat rijden. Op die manier kan je alvast zijn rijstijl beoordelen en zien hoe hij met de wagen is omgegaan. Bekijk de wagen grondig. Zie of er geen roestvlekken zijn zowel binnen als buiten. Kijk daarbij ook onder de matjes van het voertuig. Controleer de boorddocumenten alsook de identiteitsgegevens van de eigenaar. Een verkoopsovereenkomst moet aan een aantal vormvoorwaarden voldoen. Ze moet in twee originele exemplaren worden opgesteld waarbij elke partij verklaart één origineel exemplaar te hebben ontvangen. Het contract moet verder de handtekening bevatten van zowel de koper als de verkoper. Bestaat de overeenkomst uit meerdere bladzijden dan plaatsen de verkoper en de koper een paraaf op elk blad. Op het contract moeten de gegevens van koper en verkoper worden opgenomen (naam en adres). Het koopcontract moet worden afgesloten met de eigenaar van het voertuig. Vraag dat de verkoper je zijn aankoopfactuur (of de overeenkomst waarbij hij de wagen kocht) voorlegt alsook het inschrijvingsbewijs van de wagen. Staan er op de aankoopfactuur twee namen (bijvoorbeeld van twee echtgenoten of een samenwonend koppel), vraag dan dat zij beiden de koopovereenkomst ondertekenen, ook al staat het inschrijvingsbewijs op naam van één van hen. Staat op het inschrijvingsbewijs een andere naam dan op de factuur, vraag dan een verduidelijking. Krijg je die niet, laat dan de wagen voor wat hij is en ga op zoek naar een andere. Vermeld in de overeenkomst dat de verkoper verklaart de enige eigenaar te zijn van het voertuig dat hij verkoopt en dat er naar zijn zeggen geen wettelijke of contractuele beletsels zijn voor de verkoop.Geef in de overeenkomst duidelijk aan welke wagen je koopt. Vermeld daarbij het merk, het type van het voertuig, het bouwjaar, de datum van eerste inschrijving, de kleur en het chassisnummer. Je kunt ook de kilometerstand die het voertuig heeft op het moment van de koop vermelden. (het plaatje met het nummer zit normaal onder de motorkap of onder het tapijt aan de voorste zetels).In de overeenkomst moet de prijs worden aangegeven. Een particuliere verkoper moet geen BTW aanrekenen. Om alle twijfel te vermijden kan je vermelden dat de prijs 'alles inbegrepen' is. Het is aangewezen de prijs zowel in cijfers als in letters op te geven. Betaal je de wagen al bij het tekenen van het contract, vermeld dan dat de verkoper je kwijting geeft voor het betalen van de prijs. Op die manier beschik je immers over een (extra) bewijs dat je de koopsom al betaalde. Werk je met een voorschot, vermeld dat dan eveneens en laat de verkoper kwijting geven voor het betalen daarvan. Het is nochtans beter nooit een voorschot te geven en de wagen pas te betalen als u die meekrijgt. Zichtbare gebreken aan de wagen (bijvoorbeeld grote krassen, deuken, ...) kan je niet meer inroepen van zodra je de wagen in ontvangst nam. Verborgen gebreken kan je integendeel wel nog inroepen gedurende een 'korte termijn' (enkele maanden). In de praktijk wordt door de verkoper in de overeenkomst vaak een clausule ingelast dat hij niet instaat voor verborgen gebreken aan het voertuig en dat je het voertuig koopt in de staat waarin het zich bevindt. Probeer als koper een dergelijke bepaling te schrappen. Wil de verkoper ze niet uit het contract verwijderen, dan kan je hem later niet aanspreken als er toch een verborgen gebrek opduikt. Een uitzondering op die regel bestaat als je kunt bewijzen dat de verkoper bij de verkoop op de hoogte was van het gebrek maar hij het verzweeg. Een dergelijk bewijs is verre van eenvoudig. Je kan de wagen voor je die aankoopt laten nazien bij een diagnosecenter of een professionele handelaar. Weigert de verkoper je daarvoor toelating te geven, dan haak je maar beter af en vergeet u de aankoop.De car pass mag maar twee maand oud zijn. Geeft de verkoper je geen car pass dan is de verkoop ongeldig. Bekijk de car pass aandachtig en zie of het verloop van de kilometerstand een normale evolutie kende. Los van een car pass, moet de verkoper je nog andere documenten geven met name het gelijkvormigheidsattest en het keuringsbewijs van de auto. Tevens krijg je het tweedehandsrapport (wordt meegegeven bij de keuring) en het roze inschrijvingsformulier. Het geven van het onderhoudsboekje is niet wettelijk verplicht. Toch vraag je ook dat maar beter. Eis tevens dat men je alle sleutels van het voertuig meegeeft. (JS)