Het succes van het spaarboekje is niet vreemd. Geld op een spaarboekje is immers altijd beschikbaar, houdt geen risico in, heeft een vaste opbrengst en geniet van een gunstige fiscale regeling. Wat dat laatste betreft, is er de laatste tijd heel wat politieke discussie, maar het ziet er naar uit dat de fiscale vrijstelling van de interesten tot een bedrag van 1880 euro - bedrag geldig voor inkomstenjaar 2015 - behouden blijft.

Tip 1. De hoogste rente vind je bij nichespelers

Als we kijken naar de banken die de hoogste rente op spaarboekjes geven, komen we meestal terecht bij nichespelers. Dikwijls gaat het om online banken die geen duur kantorennet te onderhouden hebben zoals dit wel het geval is bij de grootbanken.

Op die manier kunnen deze online banken een hogere rente op hun spaarboekjes geven. De hoogste rente die je momenteel kunt krijgen bedraagt 2%. Je vindt een vergelijking op de website www.bankshopper.be.

Tip 2. Kies voor een hoge basisrente of een hoge getrouwheidspremie

Als we even in detail kijken naar de rentevoeten, dan stellen we vast dat er banken zijn die een hoge basisrente en een lagere getrouwheidspremie geven of omgekeerd. De getrouwheidspremie is pas verworven indien het spaargeld gedurende 12 ononderbroken maanden op het spaarboekje blijft staan.

Spaargeld dat je dus niet binnen het jaar nodig hebt, kan je dus best zetten op een spaarboekje met een hoge(re) getrouwheidspremie. Heb je het geld daarentegen binnen het jaar nodig, neem dan een spaarboekje met een hoge(re) basisrente.

Tip 3. Opteer voor een spaarboekje met een rentegarantie

Dikwijls geven banken geen rentegarantie op hun spaarboekjes. Dat betekent concreet dat de aangeboden rente op elk ogenblik kan worden aangepast aan de evolutie van de financiële markten, zowel naar beneden als naar boven toe.

Wil je zekerheid dat een bepaalde, hoge interest gewaarborgd blijft, dan moet je zoeken naar een bank die wel een garantie op de rente geeft. Een minderheid van de banken doet dat en geeft een garantie gedurende enkele maanden. Als de rente binnen deze termijn zou dalen, dan blijf je toch de oude, hogere interest behouden gedurende de gewaarborgde periode.

Tip 4. Kies een veilige bank

Een belangrijk aspect sedert de bankencrisis, is de vraag naar de veiligheid van uw spaargelden. Op de website www.bankshopper.be vind je een overzicht van de spaarboekjes per bank en kan je meteen zien onder welk beschermingsstelsel ze vallen.

De meeste banken vallen onder het Belgische beschermingsstelsel waardoor de spaargelden gewaarborgd zijn tot 100.000 euro per spaarder en per bank mocht de bank failliet gaan.

In het kader van de veiligheid is het ook belangrijk de zogenaamde rating van de bank na te gaan. Dit is de beoordeling van de kredietwaardigheid van een bank door een gespecialiseerd bureau zoals bijvoorbeeld Moody's.

Op de website www.bankshopper.be vind je in de vergelijking van de spaarboekjes ook de melding van de kredietwaardigheid van de aanbieders. Voor alle zekerheid kies je best voor een spaarboekje van een bank met een A-rating.

Tip 5. Zoek een goed alternatief

Voor het spaarboekje zijn er alternatieven die even veilig zijn en waarmee je niets van het beginkapitaal kunt verliezen. Denk bijvoorbeeld aan kasbons, termijnrekeningen en Tak 21-verzekeringen.

Verwacht daarvan echter geen wonderen. Voor kasbons met een looptijd van 5 jaar bedraagt de hoogste netto-rente - na aftrek van 25% RV - 2,10%.

Voor Tak 21-verzekeringen is de hoogste gewaarborgde rente op datum van 13 januari 2015 1,75%. Daar kan nog een winstdeelname bijkomen. Hou er rekening mee dat je een belegging in Tak 21-verzekeringen minstens 8 jaar en 1 dag moet aanhouden om vrijstelling van RV te krijgen. (JS)

Het succes van het spaarboekje is niet vreemd. Geld op een spaarboekje is immers altijd beschikbaar, houdt geen risico in, heeft een vaste opbrengst en geniet van een gunstige fiscale regeling. Wat dat laatste betreft, is er de laatste tijd heel wat politieke discussie, maar het ziet er naar uit dat de fiscale vrijstelling van de interesten tot een bedrag van 1880 euro - bedrag geldig voor inkomstenjaar 2015 - behouden blijft. Op die manier kunnen deze online banken een hogere rente op hun spaarboekjes geven. De hoogste rente die je momenteel kunt krijgen bedraagt 2%. Je vindt een vergelijking op de website www.bankshopper.be.Als we even in detail kijken naar de rentevoeten, dan stellen we vast dat er banken zijn die een hoge basisrente en een lagere getrouwheidspremie geven of omgekeerd. De getrouwheidspremie is pas verworven indien het spaargeld gedurende 12 ononderbroken maanden op het spaarboekje blijft staan. Spaargeld dat je dus niet binnen het jaar nodig hebt, kan je dus best zetten op een spaarboekje met een hoge(re) getrouwheidspremie. Heb je het geld daarentegen binnen het jaar nodig, neem dan een spaarboekje met een hoge(re) basisrente.Dikwijls geven banken geen rentegarantie op hun spaarboekjes. Dat betekent concreet dat de aangeboden rente op elk ogenblik kan worden aangepast aan de evolutie van de financiële markten, zowel naar beneden als naar boven toe. Wil je zekerheid dat een bepaalde, hoge interest gewaarborgd blijft, dan moet je zoeken naar een bank die wel een garantie op de rente geeft. Een minderheid van de banken doet dat en geeft een garantie gedurende enkele maanden. Als de rente binnen deze termijn zou dalen, dan blijf je toch de oude, hogere interest behouden gedurende de gewaarborgde periode.Een belangrijk aspect sedert de bankencrisis, is de vraag naar de veiligheid van uw spaargelden. Op de website www.bankshopper.be vind je een overzicht van de spaarboekjes per bank en kan je meteen zien onder welk beschermingsstelsel ze vallen. In het kader van de veiligheid is het ook belangrijk de zogenaamde rating van de bank na te gaan. Dit is de beoordeling van de kredietwaardigheid van een bank door een gespecialiseerd bureau zoals bijvoorbeeld Moody's. Op de website www.bankshopper.be vind je in de vergelijking van de spaarboekjes ook de melding van de kredietwaardigheid van de aanbieders. Voor alle zekerheid kies je best voor een spaarboekje van een bank met een A-rating.Voor het spaarboekje zijn er alternatieven die even veilig zijn en waarmee je niets van het beginkapitaal kunt verliezen. Denk bijvoorbeeld aan kasbons, termijnrekeningen en Tak 21-verzekeringen. Verwacht daarvan echter geen wonderen. Voor kasbons met een looptijd van 5 jaar bedraagt de hoogste netto-rente - na aftrek van 25% RV - 2,10%. Voor Tak 21-verzekeringen is de hoogste gewaarborgde rente op datum van 13 januari 2015 1,75%. Daar kan nog een winstdeelname bijkomen. Hou er rekening mee dat je een belegging in Tak 21-verzekeringen minstens 8 jaar en 1 dag moet aanhouden om vrijstelling van RV te krijgen. (JS)