Ook als je niet meer samenwoont moet je nog afspraken maken over wie welke kosten betaalt met betrekking tot de kinderen. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan de kosten van een kot, schoolrekeningen, lidgelden bij een sportclub, kamp of kosten van orthodontie. Kom je er onderling niet uit, dan moet een rechter de knoop doorhakken.

Lijst de kosten op

Maak in eerste instantie een zo volledig mogelijk overzicht van de kosten die je wil delen. Zet die afspraak op papier. Hoe vollediger en duidelijker de opsomming is, hoe minder discussies er naderhand kunnen ontstaan.

Spreek een verdeelsleutel af

Kom daarnaast overeen hoeveel elk van jullie bijdraagt in deze kosten. Je moet niet noodzakelijk elk de helft betalen. Je kan ook een andere verdeelsleutel afspreken en dit in functie van hoeveel elk verdient.

Overleg op voorhand

Overleg als er belangrijke uitgaven te doen zijn. Je kan ook overeenkomen dat uitgaven die zonder overleg gebeuren alleen moeten worden betaald door diegene die besliste de uitgave te doen.

Reken geregeld af

Het is nagenoeg onmogelijk om telkens als je een bepaalde kost doet die dadelijk door te rekenen aan je ex-partner. Spreek af dat je op geregelde basis afrekent (bijvoorbeeld per kwartaal). Maak aan je partner een overzicht over van de kosten die je deed en voeg de rekeningen en betaalbewijzen toe.

Werk met een kindrekening

Een kindrekening is een rekening waarop gescheiden ouders stortingen doen voor kosten met betrekking tot de kinderen. Ook het kindergeld wordt er meestal op gestort. Elk van de ouders kan met deze kindrekening betalingen uitvoeren of er gelden afhalen om kosten van de kinderen te betalen.

Ook als je niet meer samenwoont moet je nog afspraken maken over wie welke kosten betaalt met betrekking tot de kinderen. Denk daarbij bijvoorbeeld maar aan de kosten van een kot, schoolrekeningen, lidgelden bij een sportclub, kamp of kosten van orthodontie. Kom je er onderling niet uit, dan moet een rechter de knoop doorhakken.Maak in eerste instantie een zo volledig mogelijk overzicht van de kosten die je wil delen. Zet die afspraak op papier. Hoe vollediger en duidelijker de opsomming is, hoe minder discussies er naderhand kunnen ontstaan.Kom daarnaast overeen hoeveel elk van jullie bijdraagt in deze kosten. Je moet niet noodzakelijk elk de helft betalen. Je kan ook een andere verdeelsleutel afspreken en dit in functie van hoeveel elk verdient.Overleg als er belangrijke uitgaven te doen zijn. Je kan ook overeenkomen dat uitgaven die zonder overleg gebeuren alleen moeten worden betaald door diegene die besliste de uitgave te doen.Het is nagenoeg onmogelijk om telkens als je een bepaalde kost doet die dadelijk door te rekenen aan je ex-partner. Spreek af dat je op geregelde basis afrekent (bijvoorbeeld per kwartaal). Maak aan je partner een overzicht over van de kosten die je deed en voeg de rekeningen en betaalbewijzen toe.Een kindrekening is een rekening waarop gescheiden ouders stortingen doen voor kosten met betrekking tot de kinderen. Ook het kindergeld wordt er meestal op gestort. Elk van de ouders kan met deze kindrekening betalingen uitvoeren of er gelden afhalen om kosten van de kinderen te betalen.