Ervaring opdoen

Een interimjob is misschien niet de job van je dromen, maar toch telt elke ervaring die je opdoet. Die ervaringen zullen misschien niet meteen in het oog springen van een potentiële werkgever, maar investeren in bekwaamheid gaat veel verder dan uitsluitend werkervaring. Zo kan je onder andere je sociale vaardigheden bijschaven.

Bovendien leer je je zelf beter kennen en ontdek je wat je juist verlangt van je werk. Waar de ene job de aandacht vestigt op team spirit, zal de ander een beroep doen op je zelfstandigheid. Op die manier ontdek je wat je sterkte-en zwaktepunten zijn.

Een inkomen

Vanzelfsprekend brengen interimjobs geld in het laatje. Je bent niet altijd zeker of je recht hebt op een werkloosheidsuitkering als je je ontslag hebt gegeven. Als je daar duidelijkheid in wilt scheppen dan is het aangeraden om naar je uitbetalingsinstelling te stappen.

In de meeste gevallen heb je geen recht op een uitkering als je die meteen aanvraagt na je ontslag. Je kan daar wel van genieten als je na je ontslag nog vier voltijdse weken werkt.

Vakantierechten opbouwen

Als je niet aan de slag bent, bouw je geen vakantierechten op. Concreet wil dat zeggen dat je het jaar nadat je werkloos bent geweest minder recht zal hebben op vakantiedagen en vakantiegeld. Dankzij een interimjob kan je de schade beperken en je vakantierechten lichtjes opbouwen.

Eigen geluk

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen zonder werk vaak ongelukkiger zijn dan hun werkende medemens. Eén van de voornaamste redenen daarachter is dat een job je een plaats geeft in de maatschappij, het geeft je een doel.

Een interimjob kan je helpen om je gedachten te verzetten. Dat heeft niet alleen een positief effect op jezelf, maar ook op de mensen rond je.

Werkwilligheid aantonen

Door interimjobs te aanvaarden toon je aan dat je bereid bent om te werken. Zo'n werkattitude zal zonder enige twijfel een positief effect hebben op nakende sollicitatiegesprekken.

Weiger je verschillende uitnodigingen voor een gesprek dan kom je al snel op een zwarte lijst terecht. Vergeet niet dat interimbureaus hun indrukken kunnen doorspelen aan geïnteresseerde werkgevers. (NS)

Een interimjob is misschien niet de job van je dromen, maar toch telt elke ervaring die je opdoet. Die ervaringen zullen misschien niet meteen in het oog springen van een potentiële werkgever, maar investeren in bekwaamheid gaat veel verder dan uitsluitend werkervaring. Zo kan je onder andere je sociale vaardigheden bijschaven. Bovendien leer je je zelf beter kennen en ontdek je wat je juist verlangt van je werk. Waar de ene job de aandacht vestigt op team spirit, zal de ander een beroep doen op je zelfstandigheid. Op die manier ontdek je wat je sterkte-en zwaktepunten zijn.In de meeste gevallen heb je geen recht op een uitkering als je die meteen aanvraagt na je ontslag. Je kan daar wel van genieten als je na je ontslag nog vier voltijdse weken werkt. Als je niet aan de slag bent, bouw je geen vakantierechten op. Concreet wil dat zeggen dat je het jaar nadat je werkloos bent geweest minder recht zal hebben op vakantiedagen en vakantiegeld. Dankzij een interimjob kan je de schade beperken en je vakantierechten lichtjes opbouwen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen zonder werk vaak ongelukkiger zijn dan hun werkende medemens. Eén van de voornaamste redenen daarachter is dat een job je een plaats geeft in de maatschappij, het geeft je een doel. Een interimjob kan je helpen om je gedachten te verzetten. Dat heeft niet alleen een positief effect op jezelf, maar ook op de mensen rond je. Weiger je verschillende uitnodigingen voor een gesprek dan kom je al snel op een zwarte lijst terecht. Vergeet niet dat interimbureaus hun indrukken kunnen doorspelen aan geïnteresseerde werkgevers. (NS)