Volgens recent onderzoek resulteert een bemiddelingsprocedure bij een echtscheiding in één op de twee gevallen tot een volledig of gedeeltelijk akkoord. Waar vind je zo'n bemiddelaar en wat kost die?

Werk met een erkend bemiddelaar

Een bemiddelaar probeert de partijen te verzoenen en een compromis te vinden. Neem enkel een erkend bemiddelaar onder de arm. Die heeft een bijzondere opleiding gevolgd om te bemiddelen. In de praktijk zijn het vaak advocaten die als bemiddelaar in familiezaken actief zijn. Je vindt een lijst van bemiddelaars op deze site.

Maak goede afspraken over de kostprijs

Spreek met de bemiddelaar bij aanvang van zijn opdracht af wat dit je zal kosten Veelal wordt gewerkt aan een uurtarief van rond de 100 euro waarvan elke partij de helft betaalt. Je kan ook andere afspraken maken. Op deze vergoeding is geen BTW verschuldigd.

De gesprekken zijn vertrouwelijk

De gesprekken die je bij de bemiddelaar voert zijn vertrouwelijk. Je kan wat de ander zegt dus later niet tegen hem of haar gebruiken. Slaagt de bemiddeling en komt er effectief een akkoord tot stand, dan wordt dat ook op papier gezet.

Je kan altijd stoppen

Als je een verdere bemiddeling niet meer ziet zitten, kan je ze altijd stopzetten. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor je.

Er is een alternatief

Er bestaat ook een alternatief voor de bemiddeling. Je kan namelijk aan de rechter vragen om naar de kamer van minnelijke schikking te worden verwezen. Hier kan je proberen om in aanwezigheid van een rechter tot een akkoord te komen voor je discussie.

Volgens recent onderzoek resulteert een bemiddelingsprocedure bij een echtscheiding in één op de twee gevallen tot een volledig of gedeeltelijk akkoord. Waar vind je zo'n bemiddelaar en wat kost die?Een bemiddelaar probeert de partijen te verzoenen en een compromis te vinden. Neem enkel een erkend bemiddelaar onder de arm. Die heeft een bijzondere opleiding gevolgd om te bemiddelen. In de praktijk zijn het vaak advocaten die als bemiddelaar in familiezaken actief zijn. Je vindt een lijst van bemiddelaars op deze site. Spreek met de bemiddelaar bij aanvang van zijn opdracht af wat dit je zal kosten Veelal wordt gewerkt aan een uurtarief van rond de 100 euro waarvan elke partij de helft betaalt. Je kan ook andere afspraken maken. Op deze vergoeding is geen BTW verschuldigd.De gesprekken die je bij de bemiddelaar voert zijn vertrouwelijk. Je kan wat de ander zegt dus later niet tegen hem of haar gebruiken. Slaagt de bemiddeling en komt er effectief een akkoord tot stand, dan wordt dat ook op papier gezet. Als je een verdere bemiddeling niet meer ziet zitten, kan je ze altijd stopzetten. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor je. Er bestaat ook een alternatief voor de bemiddeling. Je kan namelijk aan de rechter vragen om naar de kamer van minnelijke schikking te worden verwezen. Hier kan je proberen om in aanwezigheid van een rechter tot een akkoord te komen voor je discussie.