Steeds meer wettelijke samenwoners gaan uiteen. Het is een vaak voorkomend misverstand dat hieraan geen kosten of formaliteiten verbonden zijn. Waar moet je rekening mee houden?

Het uiteengaan op zich

Het beëindigen van de wettelijke samenwoning op zich is inderdaad eenvoudig. Het volstaat samen of alleen naar de gemeente te stappen. Als je eenzijdig een einde maakt aan de samenwoning, moet er wel een betekening gebeuren door een gerechtsdeurwaarder. De kosten daarvan moet je vergoeden. Ook de kosten van een eventuele kennisgeving moet je betalen. Reken in het slechtste geval op een kost van enkele honderden euro's.

De kinderen

Heb je gezamenlijk minderjarige kinderen, dan moet je een regeling treffen omtrent het ouderlijk gezag, hun verblijf en wie de kosten betaalt. Voor meerderjarige kinderen die nog studeren moet je enkel omtrent het financiële overeenkomen.

Vind je onderling of via een bemiddelaar geen akkoord (dat je voor minderjarigen moet laten homologeren door de rechtbank), dan moet je een procedure voeren bij de familierechtbank. Hierbij kan je een beroep doen op de diensten van een advocaat.

De financiële afwikkeling

Als je samen een huis of andere zaken hebt gekocht of de ene partner gelden heeft geïnvesteerd in goederen van de andere, dan moet je ook nog financieel met elkaar afrekenen. Je moet verder nog je goederen verdelen of de goederen terugkrijgen die je eigendom zijn. Ook hier zal je, als je er onderling niet uit raakt, uiteindelijk voor de rechtbank eindigen.

Steeds meer wettelijke samenwoners gaan uiteen. Het is een vaak voorkomend misverstand dat hieraan geen kosten of formaliteiten verbonden zijn. Waar moet je rekening mee houden?Het beëindigen van de wettelijke samenwoning op zich is inderdaad eenvoudig. Het volstaat samen of alleen naar de gemeente te stappen. Als je eenzijdig een einde maakt aan de samenwoning, moet er wel een betekening gebeuren door een gerechtsdeurwaarder. De kosten daarvan moet je vergoeden. Ook de kosten van een eventuele kennisgeving moet je betalen. Reken in het slechtste geval op een kost van enkele honderden euro's.Heb je gezamenlijk minderjarige kinderen, dan moet je een regeling treffen omtrent het ouderlijk gezag, hun verblijf en wie de kosten betaalt. Voor meerderjarige kinderen die nog studeren moet je enkel omtrent het financiële overeenkomen. Vind je onderling of via een bemiddelaar geen akkoord (dat je voor minderjarigen moet laten homologeren door de rechtbank), dan moet je een procedure voeren bij de familierechtbank. Hierbij kan je een beroep doen op de diensten van een advocaat.Als je samen een huis of andere zaken hebt gekocht of de ene partner gelden heeft geïnvesteerd in goederen van de andere, dan moet je ook nog financieel met elkaar afrekenen. Je moet verder nog je goederen verdelen of de goederen terugkrijgen die je eigendom zijn. Ook hier zal je, als je er onderling niet uit raakt, uiteindelijk voor de rechtbank eindigen.