Tip 1. Stap naar je bank

Neem in eerste instantie contact met je bank. Doe dat dadelijk zodra je vaststelt dat je een fout beging. Mogelijk kan je bank de overschrijving nog tegenhouden.

Lukt dat niet, dan wil je bank misschien wel contact nemen met de bankinstelling van de begunstigde van de overschrijving. Die kan hem vragen of hij akkoord is het verkeerd ontvangen bedrag terug te storten.

Hoe sneller je hierbij te werk gaat, hoe meer kans je hebt dat deze piste ook succes kent.

Tip 2. Schrijf een aangetekende brief

Helpt het voorgaande niet, stuur dan een aangetekende brief naar de begunstigde van de overschrijving. Vraag hem daarbij je geld terug. Je kan hem er meteen op wijzen dat je een onverschuldigde betaling aan hem deed. In je brief kan je verder aangeven dat je de terugstorting verwacht binnen een korte termijn (zo bijvoorbeeld 10 dagen).

Tip 3. Ga naar een advocaat

Krijg je je geld dan nog niet terug, stap dan naar een advocaat. Die kan de begunstigde eerst aanmanen en als dat niet helpt dagvaarden op grond van een onverschuldigde betaling.

Ging het om een groot bedrag dat je overschreef, dan kan je zeggen dat de begunstigde te kwader trouw was (hij wist dat hij iets onterecht kreeg). Je kan dan bovenop het bedrag van de overschrijving intresten vragen vanaf de datum van ontvangst van het geld.

Was de bestemmeling te goeder trouw, dan is die slechts intresten verschuldigd vanaf de datum dat je hem aanmaande om het geld terug te betalen. Komt het tot een rechtszaak dan win je die allicht. De recuperatie kan wel een probleem vormen als de begunstigde van de foute overschrijving insolvabel is. (JR)

Neem in eerste instantie contact met je bank. Doe dat dadelijk zodra je vaststelt dat je een fout beging. Mogelijk kan je bank de overschrijving nog tegenhouden.Hoe sneller je hierbij te werk gaat, hoe meer kans je hebt dat deze piste ook succes kent.Helpt het voorgaande niet, stuur dan een aangetekende brief naar de begunstigde van de overschrijving. Vraag hem daarbij je geld terug. Je kan hem er meteen op wijzen dat je een onverschuldigde betaling aan hem deed. In je brief kan je verder aangeven dat je de terugstorting verwacht binnen een korte termijn (zo bijvoorbeeld 10 dagen).Krijg je je geld dan nog niet terug, stap dan naar een advocaat. Die kan de begunstigde eerst aanmanen en als dat niet helpt dagvaarden op grond van een onverschuldigde betaling. Was de bestemmeling te goeder trouw, dan is die slechts intresten verschuldigd vanaf de datum dat je hem aanmaande om het geld terug te betalen. Komt het tot een rechtszaak dan win je die allicht. De recuperatie kan wel een probleem vormen als de begunstigde van de foute overschrijving insolvabel is. (JR)