Als je een strafklacht tegen iemand wil neerleggen, kan je dat doen bij de politie, het parket of de onderzoeksrechter. Gaat het om iets belangrijks, dan kies je best voor deze laatste weg.

Klacht bij de politie

Je kan vooreerst klacht neerleggen bij de politie. Die maakt daar een proces-verbaal van op. Heb je bepaalde bewijzen (zoals foto's, e-mails,...), dan kan je vragen dat die bij het PV worden gevoegd. Ben je het niet eens met bepaalde zaken die in het PV staan, dan kan je vragen dat ze worden aangepast. Vraag op het einde van het verhoor een kopie van het PV op.

Klacht bij het parket

Je kan je klacht ook formuleren bij het parket. In dat geval ga je niet langs het politiekantoor maar neem je rechtstreeks contact op met het parket.

Hou er rekening mee dat als je een klacht bij de politie of het parket neerlegt, de kans bestaat dat de zaak wordt geseponeerd. Als dat gebeurt, kan je wel een klacht bij de onderzoeksrechter neerleggen of rechtstreeks dagvaarden voor de correctionele rechtbank.

Je kan ook een burgerlijke procedure starten. Neem hiervoor contact op met een advocaat. Door het formuleren van een klacht bij de politie of het parket heb je nog niet de hoedanigheid van benadeelde. Je hebt dan nog niet het recht om op de hoogte gebracht te worden van wat er verder met je klacht gebeurt. Leg dan ook bijkomend een verklaring van benadeelde af op het secretariaat van het parket.

Klacht bij de onderzoeksrechter

Je kan ook een klacht neerleggen bij de onderzoeksrechter. Dat laat je best over aan een advocaat. Hou er rekening mee dat je hiervoor, los van je advocatenkosten, een door de onderzoeksrechter bepaald bedrag (vaak enkele honderden euro's) moet betalen. Deze som krijg je terug als er later een veroordeling volgt.(JR)

Als je een strafklacht tegen iemand wil neerleggen, kan je dat doen bij de politie, het parket of de onderzoeksrechter. Gaat het om iets belangrijks, dan kies je best voor deze laatste weg.Je kan vooreerst klacht neerleggen bij de politie. Die maakt daar een proces-verbaal van op. Heb je bepaalde bewijzen (zoals foto's, e-mails,...), dan kan je vragen dat die bij het PV worden gevoegd. Ben je het niet eens met bepaalde zaken die in het PV staan, dan kan je vragen dat ze worden aangepast. Vraag op het einde van het verhoor een kopie van het PV op. Je kan je klacht ook formuleren bij het parket. In dat geval ga je niet langs het politiekantoor maar neem je rechtstreeks contact op met het parket. Hou er rekening mee dat als je een klacht bij de politie of het parket neerlegt, de kans bestaat dat de zaak wordt geseponeerd. Als dat gebeurt, kan je wel een klacht bij de onderzoeksrechter neerleggen of rechtstreeks dagvaarden voor de correctionele rechtbank. Je kan ook een burgerlijke procedure starten. Neem hiervoor contact op met een advocaat. Door het formuleren van een klacht bij de politie of het parket heb je nog niet de hoedanigheid van benadeelde. Je hebt dan nog niet het recht om op de hoogte gebracht te worden van wat er verder met je klacht gebeurt. Leg dan ook bijkomend een verklaring van benadeelde af op het secretariaat van het parket.Je kan ook een klacht neerleggen bij de onderzoeksrechter. Dat laat je best over aan een advocaat. Hou er rekening mee dat je hiervoor, los van je advocatenkosten, een door de onderzoeksrechter bepaald bedrag (vaak enkele honderden euro's) moet betalen. Deze som krijg je terug als er later een veroordeling volgt.(JR)