Tussen juli 2011 en het einde van 2012 waren er 58 van dergelijke invallen, blijkt uit cijfers die Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez voorlegde aan N-VA-kamerlid Nadia Sminate. Dat leverde 79 inbreuken op de sociale wetgeving op, gaande van het ontduiken van sociale bijdragen tot het tewerkstellen van illegalen en het ontbreken van een arbeidsongevallenverzekering. De sociale inspectie beslist echter niet zomaar om in een privéwoning binnen te vallen. Voor een dergelijke operatie is de toestemming van een onderzoeksrechter nodig, wat impliceert dat er ook grondige aanwijzingen van sociale fraude moeten zijn. De inspecties van privéwoningen kaderen volgens de topman van de sociale zekerheid niet in een specifiek beleid, maar hangen af van geval tot geval. Acht een inspecteur een visitatie nodig voor zijn dossier, dan kan hij de machtiging daartoe bij zijn chef aanvragen. De sociale inspectie voert jaarlijks zo'n 20.000 controles uit. De inspectie van privéwoningen maken daarvan slechts een kleine fractie uit: Gemiddeld doet de inspectie maandelijks iets meer dan 3 van dergelijke 'visitaties.' (Belga)

Tussen juli 2011 en het einde van 2012 waren er 58 van dergelijke invallen, blijkt uit cijfers die Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez voorlegde aan N-VA-kamerlid Nadia Sminate. Dat leverde 79 inbreuken op de sociale wetgeving op, gaande van het ontduiken van sociale bijdragen tot het tewerkstellen van illegalen en het ontbreken van een arbeidsongevallenverzekering. De sociale inspectie beslist echter niet zomaar om in een privéwoning binnen te vallen. Voor een dergelijke operatie is de toestemming van een onderzoeksrechter nodig, wat impliceert dat er ook grondige aanwijzingen van sociale fraude moeten zijn. De inspecties van privéwoningen kaderen volgens de topman van de sociale zekerheid niet in een specifiek beleid, maar hangen af van geval tot geval. Acht een inspecteur een visitatie nodig voor zijn dossier, dan kan hij de machtiging daartoe bij zijn chef aanvragen. De sociale inspectie voert jaarlijks zo'n 20.000 controles uit. De inspectie van privéwoningen maken daarvan slechts een kleine fractie uit: Gemiddeld doet de inspectie maandelijks iets meer dan 3 van dergelijke 'visitaties.' (Belga)