De grens om te bepalen of iemand al dan niet als een betaald sportbeoefenaar wordt beschouwd, wordt jaarlijks vastgelegd. Voor de periode van 1 juli 2014 tot 30 juni 2015 is dat dus 9.400 euro. Vorig jaar lag de grens nog op 9.208 euro. In dat bedrag zitten alle looncomponenten: dus zowel vast loon als premies en voordelen in natura. Voor de berekening van de RSZ-bijdragen genieten sportlui overigens van een gunstregeling. De bijdragen worden immers berekend op een forfaitair brutoloon van 2.148,27 euro per maand, ook al liggen de werkelijke verdiensten hoger. Ligt het werkelijke loon daarentegen lager, dan worden de bijdragen op het reële inkomen berekend. De bepaling van de grens heeft ook gevolgen voor de verloning van professionele sportlui van vreemde komaf. Zij komen slechts in aanmerking voor een arbeidsvergunning als ze op jaarbasis minstens acht keer het minimum verdienen, dus 8 keer 9.400 euro of 75.200 euro. (Belga)

De grens om te bepalen of iemand al dan niet als een betaald sportbeoefenaar wordt beschouwd, wordt jaarlijks vastgelegd. Voor de periode van 1 juli 2014 tot 30 juni 2015 is dat dus 9.400 euro. Vorig jaar lag de grens nog op 9.208 euro. In dat bedrag zitten alle looncomponenten: dus zowel vast loon als premies en voordelen in natura. Voor de berekening van de RSZ-bijdragen genieten sportlui overigens van een gunstregeling. De bijdragen worden immers berekend op een forfaitair brutoloon van 2.148,27 euro per maand, ook al liggen de werkelijke verdiensten hoger. Ligt het werkelijke loon daarentegen lager, dan worden de bijdragen op het reële inkomen berekend. De bepaling van de grens heeft ook gevolgen voor de verloning van professionele sportlui van vreemde komaf. Zij komen slechts in aanmerking voor een arbeidsvergunning als ze op jaarbasis minstens acht keer het minimum verdienen, dus 8 keer 9.400 euro of 75.200 euro. (Belga)