Het sociaal tarief is gunstiger dan de klassieke tarieven. Het wordt tweemaal per jaar vastgelegd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) op basis van de laagste commerciële tarieven van de leveranciers. Alle leveranciers van gas en elektriciteit moeten het toepassen. De tarieven staan op de website van de CREG. Het sociaal tarief is bestemd voor mensen die afhankelijk zijn van het OCMW (leefloners, voorschotten op tegemoetkomingen,¿), gehandicapten die een tegemoetkoming krijgen van de FOD Sociale Zekerheid (voor blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 65 procent, integratietegemoetkoming, bijkomende kinderbijslag, hulp aan bejaarden,¿) en de Rijksdienst voor Pensioenen (inkomensgarantie voor ouderen, gewaarborgd inkomen voor bejaarden,¿). Ten slotte geldt het sociale tarief voor aardgas ook voor huurders van sociale appartementen van een socialewoningmaatschappij die verwarmd worden via een gemeenschappelijke installatie. Voor elektriciteit bestaan sociale tarieven voor dagtellers, voor nachttellers en voor tellers met tweevoudige tarieven. Voor gas bestaat slechts één sociaal tarief. De sociale tarieven worden automatisch toegekend. Is dat niet het geval, dan moet de begunstigde zelf zijn aanvraag indienen. (Belga)

Het sociaal tarief is gunstiger dan de klassieke tarieven. Het wordt tweemaal per jaar vastgelegd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) op basis van de laagste commerciële tarieven van de leveranciers. Alle leveranciers van gas en elektriciteit moeten het toepassen. De tarieven staan op de website van de CREG. Het sociaal tarief is bestemd voor mensen die afhankelijk zijn van het OCMW (leefloners, voorschotten op tegemoetkomingen,¿), gehandicapten die een tegemoetkoming krijgen van de FOD Sociale Zekerheid (voor blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 65 procent, integratietegemoetkoming, bijkomende kinderbijslag, hulp aan bejaarden,¿) en de Rijksdienst voor Pensioenen (inkomensgarantie voor ouderen, gewaarborgd inkomen voor bejaarden,¿). Ten slotte geldt het sociale tarief voor aardgas ook voor huurders van sociale appartementen van een socialewoningmaatschappij die verwarmd worden via een gemeenschappelijke installatie. Voor elektriciteit bestaan sociale tarieven voor dagtellers, voor nachttellers en voor tellers met tweevoudige tarieven. Voor gas bestaat slechts één sociaal tarief. De sociale tarieven worden automatisch toegekend. Is dat niet het geval, dan moet de begunstigde zelf zijn aanvraag indienen. (Belga)