Volgens het kabinet van de minister van Financiën is het Koninklijk Besluit ter zake 'inhoudelijk klaar.' Zodra de minister van Begroting het licht op groen zet, kan de raad van State zich over het besluit buigen. KBC verklaarde zich deze week bereid om de verworven premies al op 1 oktober te storten. Andere (groot)banken zeggen klaar te zijn voor de snellere uitbetaling van de premies, maar wachten tot er een sluitend wettelijk kader voor de hervorming is. Rechtsonzekerheid omtrent het wettelijk kader voor de vervroegde uitkering van de premies, zou immers de vrijstelling van roerende voorheffing op rente tot 1880 euro in gevaar kunnen brengen; dat belastingvoordeel is immers enkel van toepassing op spaarformules die aan strenge wettelijke bepalingen voldoen. Het principesakkoord over de hervorming van de spaarrekeningen dat minister van Consumentenzaken Johan Van de Lanotte afsloot met de banksector, dateert alweer van meer dan een jaar geleden. (Belga)

Volgens het kabinet van de minister van Financiën is het Koninklijk Besluit ter zake 'inhoudelijk klaar.' Zodra de minister van Begroting het licht op groen zet, kan de raad van State zich over het besluit buigen. KBC verklaarde zich deze week bereid om de verworven premies al op 1 oktober te storten. Andere (groot)banken zeggen klaar te zijn voor de snellere uitbetaling van de premies, maar wachten tot er een sluitend wettelijk kader voor de hervorming is. Rechtsonzekerheid omtrent het wettelijk kader voor de vervroegde uitkering van de premies, zou immers de vrijstelling van roerende voorheffing op rente tot 1880 euro in gevaar kunnen brengen; dat belastingvoordeel is immers enkel van toepassing op spaarformules die aan strenge wettelijke bepalingen voldoen. Het principesakkoord over de hervorming van de spaarrekeningen dat minister van Consumentenzaken Johan Van de Lanotte afsloot met de banksector, dateert alweer van meer dan een jaar geleden. (Belga)