Het klassieke systeem voorziet in een vakantiedienstjaar en een vakantiejaar. Dit betekent dat het aantal dagen dat u in het vakantiedienstjaar werkt, zal bepalen hoeveel vakantiegeld u het jaar nadien zult krijgen als u de vakantie gaat opnemen. Hierop bestaan twee uitzonderingen: als men uit dienst gaat bij een werkgever en als men zijn aantal uren arbeid bij dezelfde werkgever vermindert. In dat geval wordt het vakantiegeld reeds op het einde van het vakantiedienstjaar nog uitbetaald. Die laatste uitzondering valt volgend jaar echter weg omdat ze te omslachtig is. Ze werd in 2007 ingevoerd uit budgettaire redenen. Op het vroegtijdig betaalde vakantiegeld moeten immers sneller belastingen worden betaald. (Belga)

Het klassieke systeem voorziet in een vakantiedienstjaar en een vakantiejaar. Dit betekent dat het aantal dagen dat u in het vakantiedienstjaar werkt, zal bepalen hoeveel vakantiegeld u het jaar nadien zult krijgen als u de vakantie gaat opnemen. Hierop bestaan twee uitzonderingen: als men uit dienst gaat bij een werkgever en als men zijn aantal uren arbeid bij dezelfde werkgever vermindert. In dat geval wordt het vakantiegeld reeds op het einde van het vakantiedienstjaar nog uitbetaald. Die laatste uitzondering valt volgend jaar echter weg omdat ze te omslachtig is. Ze werd in 2007 ingevoerd uit budgettaire redenen. Op het vroegtijdig betaalde vakantiegeld moeten immers sneller belastingen worden betaald. (Belga)