Wie zonnepanelen heeft, krijgt van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt een groenestroomcertificaat voor een bepaalde hoeveelheid opgewekte elektriciteit. Voor installaties die voor 1 januari 2013 werden geplaatst, is dat één certificaat per 1.000 kWh. Vanaf die datum moet er meer elektriciteit opgewekt worden. Voor installaties tot 10 kW is nu 4.348 kWh nodig om één certificaat te krijgen. Voor installaties tussen 10 en 250 kW is dat 1.587 kWh en voor nog grotere installaties één certificaat per 2.041 kWh. Die hoeveelheden gelden alvast tot 1 augustus. Nadien zijn nieuwe cijfers van kracht. In het nieuwe systeem wordt de benodigde hoeveelheid elektriciteit immers elke zes maanden herberekend. Daarbij wordt rekening gehouden met de prijs voor de elektriciteit. De eerste herberekening leidt tot een verlaging van de benodigde hoeveelheid opgewekte elektriciteit. Voor een installatie tot 10 kW zal dan 3.571 kWh volstaan voor een groenestroomcertificaat, voor een installatie tussen 10 en 250 kW is dat 1.389 kWh, voor grotere installaties 1.754 kWh. De bedoeling van het nieuwe systeem is het garanderen van een vooropgesteld rendement voor wie investeerde in zonnepanelen, zonder dat dit uitmondt in een oversubsidiëring. (Belga)

Wie zonnepanelen heeft, krijgt van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt een groenestroomcertificaat voor een bepaalde hoeveelheid opgewekte elektriciteit. Voor installaties die voor 1 januari 2013 werden geplaatst, is dat één certificaat per 1.000 kWh. Vanaf die datum moet er meer elektriciteit opgewekt worden. Voor installaties tot 10 kW is nu 4.348 kWh nodig om één certificaat te krijgen. Voor installaties tussen 10 en 250 kW is dat 1.587 kWh en voor nog grotere installaties één certificaat per 2.041 kWh. Die hoeveelheden gelden alvast tot 1 augustus. Nadien zijn nieuwe cijfers van kracht. In het nieuwe systeem wordt de benodigde hoeveelheid elektriciteit immers elke zes maanden herberekend. Daarbij wordt rekening gehouden met de prijs voor de elektriciteit. De eerste herberekening leidt tot een verlaging van de benodigde hoeveelheid opgewekte elektriciteit. Voor een installatie tot 10 kW zal dan 3.571 kWh volstaan voor een groenestroomcertificaat, voor een installatie tussen 10 en 250 kW is dat 1.389 kWh, voor grotere installaties 1.754 kWh. De bedoeling van het nieuwe systeem is het garanderen van een vooropgesteld rendement voor wie investeerde in zonnepanelen, zonder dat dit uitmondt in een oversubsidiëring. (Belga)