De werknemer moet de adviserende arts nog wel op voorhand op de hoogte brengen van zijn gedeeltelijke werkhervatting. Hij moet dat doen uiterlijk op de laatste werkdag voor hij herbegint. De adviserende arts heeft dan dertig werkdagen om te reageren. Keurt hij de werkhervatting goed, dan loopt alles gewoon voort. Keurt hij de werkhervatting af, dan moet de werknemer zijn hervatte taken meteen staken. Wie na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid deeltijds het werk hervat, heeft naast zijn loon nog steeds recht op een deeltijdse vergoeding van het ziekenfonds. De voorwaarde is wel dat hij tijdig het ziekenfonds van de werkhervatting op de hoogte heeft gebracht. Is dit niet het geval, dan komt deze bijkomende vergoeding in het gedrang. Indien de aanvraag binnen de 14 kalenderdagen vanaf de werkhervatting gebeurt, zal zijn uitkering met 10% verminderd worden tot en met de dag waarop het aanvraagformulier werd bezorgd aan het ziekenfonds. Gebeurt dat met een grotere vertraging, dan kan de hele uitkering worden teruggevorderd. Bovendien zal hij worden onderzocht om te beoordelen of de situatie van arbeidsongeschiktheid nog behouden moet blijven. (Belga)

De werknemer moet de adviserende arts nog wel op voorhand op de hoogte brengen van zijn gedeeltelijke werkhervatting. Hij moet dat doen uiterlijk op de laatste werkdag voor hij herbegint. De adviserende arts heeft dan dertig werkdagen om te reageren. Keurt hij de werkhervatting goed, dan loopt alles gewoon voort. Keurt hij de werkhervatting af, dan moet de werknemer zijn hervatte taken meteen staken. Wie na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid deeltijds het werk hervat, heeft naast zijn loon nog steeds recht op een deeltijdse vergoeding van het ziekenfonds. De voorwaarde is wel dat hij tijdig het ziekenfonds van de werkhervatting op de hoogte heeft gebracht. Is dit niet het geval, dan komt deze bijkomende vergoeding in het gedrang. Indien de aanvraag binnen de 14 kalenderdagen vanaf de werkhervatting gebeurt, zal zijn uitkering met 10% verminderd worden tot en met de dag waarop het aanvraagformulier werd bezorgd aan het ziekenfonds. Gebeurt dat met een grotere vertraging, dan kan de hele uitkering worden teruggevorderd. Bovendien zal hij worden onderzocht om te beoordelen of de situatie van arbeidsongeschiktheid nog behouden moet blijven. (Belga)