Loontrekkenden zien elke maand een deel van hun loon afgehouden worden als bedrijfsvoorheffing. Dit is het bedrag dat ze voorafbetalen aan inkomstenbelastingen. Voor zelfstandigen en vennootschappen gebeurt die afhouding niet automatisch. Zij moeten dat zelf doen. Wie dat niet of onvoldoende doet, krijgt naderhand een belastingverhoging. Bij de uiteindelijke afrekening van de belastingen wordt eerst berekend alsof er geen voorafbetalingen gebeurden. Daartoe wordt de berekende belasting verhoogd tot 106% voor zelfstandigen en tot 103% voor bedrijven. Vervolgens wordt van dit bedrag 2,25% berekend. Dit is het bedrag van de mogelijke boete. Daarna wordt bekeken of er voldoende en tijdig werd voorafbetaald om de boete te vermijden. Hoe vroeger die voorafbetalingen gebeurden, hoe beter. Bedragen die worden gestort voor 10 april krijgen een plus van 3,00%. Sommen voor 10 juli genieten 2,50%. Voor stortingen voor 10 september is dat 2,00%. En voor bedragen voor 20 december 1,50%. Het verschil tussen de mogelijke boete en de plus wordt als uiteindelijke vermeerdering aangerekend bovenop het bedrag dat moet worden bijbetaald. Bij natuurlijke personen wordt de eventuele vermeerdering voor slechts 90% doorgerekend. Zelfstandigen die hun activiteiten zijn gestart in 2011, 2012 of 2013 zijn geen belastingvermeerdering verschuldigd. (ANA)

Loontrekkenden zien elke maand een deel van hun loon afgehouden worden als bedrijfsvoorheffing. Dit is het bedrag dat ze voorafbetalen aan inkomstenbelastingen. Voor zelfstandigen en vennootschappen gebeurt die afhouding niet automatisch. Zij moeten dat zelf doen. Wie dat niet of onvoldoende doet, krijgt naderhand een belastingverhoging. Bij de uiteindelijke afrekening van de belastingen wordt eerst berekend alsof er geen voorafbetalingen gebeurden. Daartoe wordt de berekende belasting verhoogd tot 106% voor zelfstandigen en tot 103% voor bedrijven. Vervolgens wordt van dit bedrag 2,25% berekend. Dit is het bedrag van de mogelijke boete. Daarna wordt bekeken of er voldoende en tijdig werd voorafbetaald om de boete te vermijden. Hoe vroeger die voorafbetalingen gebeurden, hoe beter. Bedragen die worden gestort voor 10 april krijgen een plus van 3,00%. Sommen voor 10 juli genieten 2,50%. Voor stortingen voor 10 september is dat 2,00%. En voor bedragen voor 20 december 1,50%. Het verschil tussen de mogelijke boete en de plus wordt als uiteindelijke vermeerdering aangerekend bovenop het bedrag dat moet worden bijbetaald. Bij natuurlijke personen wordt de eventuele vermeerdering voor slechts 90% doorgerekend. Zelfstandigen die hun activiteiten zijn gestart in 2011, 2012 of 2013 zijn geen belastingvermeerdering verschuldigd. (ANA)