Het afgelopen jaar begonnen meer mensen hun gelden uit slapende rekeningen op te nemen. "In 2012 werden 3.571 dossiers afgesloten door de teruggave van een slapend tegoed aan de rechthebbende, en dit voor een totaalbedrag van 1.392.987,63 €: in dit bedrag zijn het kapitaal en de netto-interesten inbegrepen," licht François Adyns van de FOD Financiën toe. Belangrijk om weten: van slapende tegoeden kleiner dan 20 euro wordt geen register op naam bijgehouden; zij vallen onder de noemer 'globaal beheer' en zijn niet terugvorderbaar. In mei van dit jaar was het globaal beheer goed voor een bedrag van 4.461.370,82 euro, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. De slapende groter dan 20 euro vallen onder 'individueel beheer' en waren goed voor een totaalbedrag van 62.500.813,95 euro. Deze kun je wel recupereren. Via slapenderekeningen.be kun je zelf opzoeken of er nog ergens een vergeten rekening op jouw naam bestaat. Om van de webtoepassing gebruik te maken, dien je wel te beschikken over een lezer voor je elektronische identiteitskaart. Schriftelijke aanvragen zijn ook mogelijk. En je kunt natuurlijk ook altijd inlichtingen inwinnen bij de bank - of verzekeringsinstelling waarvan je vermoed dat ze nog een rekening of kluis op jouw naam heeft staan. Tegoeden die in de DCK belanden, brengen een rente op van 0.3 procent, die echter wel onderhevig aan een roerende voorheffing van 25 procent. (Belga)

Het afgelopen jaar begonnen meer mensen hun gelden uit slapende rekeningen op te nemen. "In 2012 werden 3.571 dossiers afgesloten door de teruggave van een slapend tegoed aan de rechthebbende, en dit voor een totaalbedrag van 1.392.987,63 €: in dit bedrag zijn het kapitaal en de netto-interesten inbegrepen," licht François Adyns van de FOD Financiën toe. Belangrijk om weten: van slapende tegoeden kleiner dan 20 euro wordt geen register op naam bijgehouden; zij vallen onder de noemer 'globaal beheer' en zijn niet terugvorderbaar. In mei van dit jaar was het globaal beheer goed voor een bedrag van 4.461.370,82 euro, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. De slapende groter dan 20 euro vallen onder 'individueel beheer' en waren goed voor een totaalbedrag van 62.500.813,95 euro. Deze kun je wel recupereren. Via slapenderekeningen.be kun je zelf opzoeken of er nog ergens een vergeten rekening op jouw naam bestaat. Om van de webtoepassing gebruik te maken, dien je wel te beschikken over een lezer voor je elektronische identiteitskaart. Schriftelijke aanvragen zijn ook mogelijk. En je kunt natuurlijk ook altijd inlichtingen inwinnen bij de bank - of verzekeringsinstelling waarvan je vermoed dat ze nog een rekening of kluis op jouw naam heeft staan. Tegoeden die in de DCK belanden, brengen een rente op van 0.3 procent, die echter wel onderhevig aan een roerende voorheffing van 25 procent. (Belga)