De septemberpremie wordt toegekend aan het omkaderingspersoneel voor prestaties die het tussen 1 september 2013 en 1 augustus 2014 heeft geleverd. Ze bestaat uit een basisbedrag van 129,16 euro, verhoogd met 5,07 procent van het jaarloon. Dat jaarloon is het brutoloon van augustus maal twaalf. Van dat totaal wordt vervolgens 327 euro afgetrokken. Het eerste basisbedrag (nu 129,16 euro) wordt jaarlijks aangepast aan de index. Het tweede bedrag is een vast bedrag en wordt niet geïndexeerd. Door het feit dat er de voorbije maanden geen indexering was, blijft het uiteindelijke bedrag voor 2014 gelijk aan dat voor 2013. Wie een anciënniteit van minder dan zes maanden heeft, krijgt de septemberpremie niet. (Belga)

De septemberpremie wordt toegekend aan het omkaderingspersoneel voor prestaties die het tussen 1 september 2013 en 1 augustus 2014 heeft geleverd. Ze bestaat uit een basisbedrag van 129,16 euro, verhoogd met 5,07 procent van het jaarloon. Dat jaarloon is het brutoloon van augustus maal twaalf. Van dat totaal wordt vervolgens 327 euro afgetrokken. Het eerste basisbedrag (nu 129,16 euro) wordt jaarlijks aangepast aan de index. Het tweede bedrag is een vast bedrag en wordt niet geïndexeerd. Door het feit dat er de voorbije maanden geen indexering was, blijft het uiteindelijke bedrag voor 2014 gelijk aan dat voor 2013. Wie een anciënniteit van minder dan zes maanden heeft, krijgt de septemberpremie niet. (Belga)