De Europese Commissie heeft de overgangsperiode waarin alsnog nationale overschrijvingen werden aanvaard, uitzonderlijk verlengd tot augustus 2014. De migratie van de verschillende nationale overschrijvingssystemen naar het Europese systeem SEPA zou initieel voltooid moeten zijn op 1 februari. Na die datum zouden overschrijvingen volgens het oude, nationaal bepaalde systeem niet meer mogelijk zijn. De verlenging van de SEPA-deadline komt er omdat niet alle lidstaten even vergevorderd zijn in hun overschakeling naar het Europese formaat. Om te voorkomen dat betalers in de problemen raken, worden de overschrijvingen volgens nationaal systeem nog gedoogd tot augustus 2014, al blijven de Europese instanties wel vasthouden aan het principe dat op 1 februari de omschakeling compleet zou moeten zijn. Voor België blijven de gevolgen waarschijnlijk beperkt: België is een koploper in de SEPA-omschakeling en de Belgische ondernemingen getroostten zich de afgelopen maanden heel wat moeite om voorbereid te zijn op de migratie. Dankzij SEPA worden de overschrijvingen in de Eurozone geüniformeerd en kunnen consumenten steeds dezelfde basisrechten laten gelden, ongeacht hun locatie binnen de Unie. (Belga)

De Europese Commissie heeft de overgangsperiode waarin alsnog nationale overschrijvingen werden aanvaard, uitzonderlijk verlengd tot augustus 2014. De migratie van de verschillende nationale overschrijvingssystemen naar het Europese systeem SEPA zou initieel voltooid moeten zijn op 1 februari. Na die datum zouden overschrijvingen volgens het oude, nationaal bepaalde systeem niet meer mogelijk zijn. De verlenging van de SEPA-deadline komt er omdat niet alle lidstaten even vergevorderd zijn in hun overschakeling naar het Europese formaat. Om te voorkomen dat betalers in de problemen raken, worden de overschrijvingen volgens nationaal systeem nog gedoogd tot augustus 2014, al blijven de Europese instanties wel vasthouden aan het principe dat op 1 februari de omschakeling compleet zou moeten zijn. Voor België blijven de gevolgen waarschijnlijk beperkt: België is een koploper in de SEPA-omschakeling en de Belgische ondernemingen getroostten zich de afgelopen maanden heel wat moeite om voorbereid te zijn op de migratie. Dankzij SEPA worden de overschrijvingen in de Eurozone geüniformeerd en kunnen consumenten steeds dezelfde basisrechten laten gelden, ongeacht hun locatie binnen de Unie. (Belga)