Als de ouders van een minderjarig kind samenleven, oefenen zij het ouderlijk gezag over hun kind gezamenlijk uit. De uitgaven die door een van de ouders wordt gedaan, verbindt ook de andere ouder. Alleen als de uitgaven de financiële draagkracht duidelijk te boven gaan, is dit niet zo. Een scheiding van de ouders verandert niets aan deze algemene regeling. Beide ouders blijven verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Daarbij geldt de hoofdelijkheid. De school mag kiezen aan wie ze de rekening stuurt. En die persoon moet ook de hele som betalen. Nadien mag de persoon die de rekening heeft betaald een deel opeisen van de andere ouder, maar daar komt de school niet tussen. De meeste scholen gaan om deze redenen doorgaans dan ook niet in op de vraag van sommige ouders om de rekening te splitsen. Anders verzwakken ze hun mogelijkheden om de gelden te innen. Schoolrekeningen verjaren na verloop van 1 jaar. Na dat jaar worden de rekening geacht betaald te zijn. Ze kunnen dan niet meer worden opgeëist. De verjaring kan wel worden gestuit door een herinneringsbrief te sturen voor het jaar ten einde is. Vanaf dat moment begint de tijd opnieuw te lopen. (Belga)

Als de ouders van een minderjarig kind samenleven, oefenen zij het ouderlijk gezag over hun kind gezamenlijk uit. De uitgaven die door een van de ouders wordt gedaan, verbindt ook de andere ouder. Alleen als de uitgaven de financiële draagkracht duidelijk te boven gaan, is dit niet zo. Een scheiding van de ouders verandert niets aan deze algemene regeling. Beide ouders blijven verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Daarbij geldt de hoofdelijkheid. De school mag kiezen aan wie ze de rekening stuurt. En die persoon moet ook de hele som betalen. Nadien mag de persoon die de rekening heeft betaald een deel opeisen van de andere ouder, maar daar komt de school niet tussen. De meeste scholen gaan om deze redenen doorgaans dan ook niet in op de vraag van sommige ouders om de rekening te splitsen. Anders verzwakken ze hun mogelijkheden om de gelden te innen. Schoolrekeningen verjaren na verloop van 1 jaar. Na dat jaar worden de rekening geacht betaald te zijn. Ze kunnen dan niet meer worden opgeëist. De verjaring kan wel worden gestuit door een herinneringsbrief te sturen voor het jaar ten einde is. Vanaf dat moment begint de tijd opnieuw te lopen. (Belga)