Zowat de helft van de respondenten vindt ook dat leveranciers van onder meer verf te veel 'oprukken' op hun terrein: ze geven aan dat leveranciers steeds meer zelf instaan voor de uitvoering of doorverwijzen naar schilders van hun keuze - meestal 'goede afnemers' van het materiaal.

Uit de in februari afgenomen bevraging blijkt dat schilders-decorateurs aanvoelen dat ze tussen twee vuren zitten: er is een tekort aan gekwalificeerd personeel en hoewel dat werkzekerheid biedt, zien de vaklui met lede ogen aan hoe desondanks hun prijzen onder druk komen te staan door allerlei vormen van legale en minder legale concurrentie.

'Dat mensen meer zelf schilder- en decoratiewerken uitvoeren of dat laten doen door kennissen - geen professionals - tegen een lage vergoeding, blijft volgens de sector een trend', zegt Anja Larik van Bouwunie.

'Met onbelast bijklussen tot 500 euro per maand zou dat alleen maar toenemen. Dat lijkt een laag bedrag, maar een klant kan verschillende mensen op die manier aan het werk zetten. De maatregel kan in sommige situaties een goede zaak zijn, maar niet wanneer je zoals hier op het terrein van een commerciële activiteit komt.'

Als topargument om alsnog klanten te werven, duiden schilders-decorateurs vooral kwaliteitswerk aan (86 procent), op een afstand gevolgd door het gebruik van kwaliteitsvolle producten (37 procent) en het leveren van een 'totaalaanpak' (34 procent).

Zowat de helft van de respondenten vindt ook dat leveranciers van onder meer verf te veel 'oprukken' op hun terrein: ze geven aan dat leveranciers steeds meer zelf instaan voor de uitvoering of doorverwijzen naar schilders van hun keuze - meestal 'goede afnemers' van het materiaal.Uit de in februari afgenomen bevraging blijkt dat schilders-decorateurs aanvoelen dat ze tussen twee vuren zitten: er is een tekort aan gekwalificeerd personeel en hoewel dat werkzekerheid biedt, zien de vaklui met lede ogen aan hoe desondanks hun prijzen onder druk komen te staan door allerlei vormen van legale en minder legale concurrentie.'Dat mensen meer zelf schilder- en decoratiewerken uitvoeren of dat laten doen door kennissen - geen professionals - tegen een lage vergoeding, blijft volgens de sector een trend', zegt Anja Larik van Bouwunie.'Met onbelast bijklussen tot 500 euro per maand zou dat alleen maar toenemen. Dat lijkt een laag bedrag, maar een klant kan verschillende mensen op die manier aan het werk zetten. De maatregel kan in sommige situaties een goede zaak zijn, maar niet wanneer je zoals hier op het terrein van een commerciële activiteit komt.'Als topargument om alsnog klanten te werven, duiden schilders-decorateurs vooral kwaliteitswerk aan (86 procent), op een afstand gevolgd door het gebruik van kwaliteitsvolle producten (37 procent) en het leveren van een 'totaalaanpak' (34 procent).