Het loon is slechts gedeeltelijk vatbaar voor beslag. Van de eerste schijf van 1.069 euro van het nettoloon kan niets worden opgeëist. Van het bedrag tussen 1.069 en 1.149 euro is dat 20 procent (16 euro voor volledige schijf), tussen 1.149 en 1.267 euro 30 procent (35,40 euro op volledige schijf), tussen 1.267 en 1.386 euro 40% (47,60 euro voor volledige schijf) en boven 1.386 euro alles. Het bedrag dat zo wordt berekend, wordt wel verminderd met 65 euro per kind dat de schuldenaar ten laste heeft. Deze schijven gelden alvast voor de beroepsinkomsten. Voor de andere inkomsten gelden dezelfde afhoudingen. Alleen voor de derde schijf tussen 1.149 euro en 1.267 euro is dat niet het geval. Daar wordt van niet-beroepsinkomsten 40 in plaats van 30 procent afgehouden. Een uitzondering is er voor de invordering van achterstallig onderhoudsgeld. Hiervoor geldt geen vrijgestelde schijf, noch een maximum. Er mag in dat geval op het volledige loon beslag worden gelegd. Om een loonbeslag te kunnen uitvoeren, is een beslissing van de rechtbank nodig. Het kan ook op basis van een overeenkomst tussen schuldenaar en schuldeiser, waarbij de eerste aan de tweede de toestemming geeft bij wanbetaling een deel van zijn schulden te innen bij de werkgever. In dat laatste geval spreekt men van loonoverdracht. Dat gebeurt onder meer voor wie achterstallig is in de afbetaling van een krediet en een akte van loonsafstand heeft ondertekend. (Belga)

Het loon is slechts gedeeltelijk vatbaar voor beslag. Van de eerste schijf van 1.069 euro van het nettoloon kan niets worden opgeëist. Van het bedrag tussen 1.069 en 1.149 euro is dat 20 procent (16 euro voor volledige schijf), tussen 1.149 en 1.267 euro 30 procent (35,40 euro op volledige schijf), tussen 1.267 en 1.386 euro 40% (47,60 euro voor volledige schijf) en boven 1.386 euro alles. Het bedrag dat zo wordt berekend, wordt wel verminderd met 65 euro per kind dat de schuldenaar ten laste heeft. Deze schijven gelden alvast voor de beroepsinkomsten. Voor de andere inkomsten gelden dezelfde afhoudingen. Alleen voor de derde schijf tussen 1.149 euro en 1.267 euro is dat niet het geval. Daar wordt van niet-beroepsinkomsten 40 in plaats van 30 procent afgehouden. Een uitzondering is er voor de invordering van achterstallig onderhoudsgeld. Hiervoor geldt geen vrijgestelde schijf, noch een maximum. Er mag in dat geval op het volledige loon beslag worden gelegd. Om een loonbeslag te kunnen uitvoeren, is een beslissing van de rechtbank nodig. Het kan ook op basis van een overeenkomst tussen schuldenaar en schuldeiser, waarbij de eerste aan de tweede de toestemming geeft bij wanbetaling een deel van zijn schulden te innen bij de werkgever. In dat laatste geval spreekt men van loonoverdracht. Dat gebeurt onder meer voor wie achterstallig is in de afbetaling van een krediet en een akte van loonsafstand heeft ondertekend. (Belga)