Wie een schenking van roerende goederen wil doen, betaalt daarop schenkingsrechten. In rechte lijn en tussen echtgenoten en samenwonenden bedragen ze 3 procent. In het andere geval moet 7 procent worden neergeteld. De schenking van roerende goederen kan ook via een handgift, door loutere overhandiging dus. Die is bovendien gratis, maar heeft als nadeel dat de goederen terugkeren naar het vermogen van de schenker mocht die tijdens de eerste drie jaar na de schenking overlijden. Bij een schenking voor de notaris is dat niet het geval. Eens gegeven is ze weg uit het vermogen van de schenker. Voor de schenking van onroerende goederen gelden verschillende tarieven. Ze hangen af van de waarde van de schenking en van de band die de schenker heeft met de begunstigde. Tot nog toe werden voor schenkingen aan stief- en zorgkinderen de hoogste tarieven aangerekend. Dat verandert nu dus. Een zorgrelatie wordt geacht te bestaan als iemand voor de leeftijd van 21 jaar gedurende 3 achtereenvolgende jaren bij een andere persoon heeft ingewoond en van hem hulp heeft gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen. Een schenking tussen uit de echt gescheiden of van tafel en bed gescheiden personen en een schenking tussen ex-samenwonenden wordt alleen gelijkgesteld met een schenking tussen echtgenoten of tussen samenwonenden indien er gemeenschappelijke afstammelingen zijn. (Belga)

Wie een schenking van roerende goederen wil doen, betaalt daarop schenkingsrechten. In rechte lijn en tussen echtgenoten en samenwonenden bedragen ze 3 procent. In het andere geval moet 7 procent worden neergeteld. De schenking van roerende goederen kan ook via een handgift, door loutere overhandiging dus. Die is bovendien gratis, maar heeft als nadeel dat de goederen terugkeren naar het vermogen van de schenker mocht die tijdens de eerste drie jaar na de schenking overlijden. Bij een schenking voor de notaris is dat niet het geval. Eens gegeven is ze weg uit het vermogen van de schenker. Voor de schenking van onroerende goederen gelden verschillende tarieven. Ze hangen af van de waarde van de schenking en van de band die de schenker heeft met de begunstigde. Tot nog toe werden voor schenkingen aan stief- en zorgkinderen de hoogste tarieven aangerekend. Dat verandert nu dus. Een zorgrelatie wordt geacht te bestaan als iemand voor de leeftijd van 21 jaar gedurende 3 achtereenvolgende jaren bij een andere persoon heeft ingewoond en van hem hulp heeft gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen. Een schenking tussen uit de echt gescheiden of van tafel en bed gescheiden personen en een schenking tussen ex-samenwonenden wordt alleen gelijkgesteld met een schenking tussen echtgenoten of tussen samenwonenden indien er gemeenschappelijke afstammelingen zijn. (Belga)