Bij een handgift betaalt u als 'begiftigde' geen schenkingsrechten, maar eventueel later wel successierechten als de schenker binnen de drie jaar na de handgift overlijdt. Bij een geregistreerde schenking betaalt u als 'begiftigde' wel schenkingsrechten, maar later geen successierechten meer zelfs niet indien de schenker binnen de drie jaar overlijdt.

Zowel in het Vlaams als in het Waals gewest betaalt u een vast schenkingsrecht, dus een eenvormig tarief onafhankelijk van de waarde van de schenking. In Vlaanderen zijn er twee vaste tarieven, nl. 3% voor schenkingen in rechte lijn, tussen ouders en (klein)kinderen bijvoorbeeld, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden, en 7% voor schenkingen tussen andere personen. In het Waals gewest zijn er drie vaste tarieven, nl. 3% voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden, 5% voor schenkingen tussen broers en zusters, tussen ooms of tantes en neven of nichten of 7% voor schenkingen aan andere personen.

Een Waals decreet van 15 december 2011 verhoogt deze tarieven met 10%. Vanaf 29 december 2011 - datum van publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad - worden deze tarieven verhoogd met 10% zodat er in het Waalse gewest voortaan volgende tarieven gelden voor de geregistreerde schenking van roerende goederen; 3,3%, 5,5% en 7,7%. JS

Johan Steenackers

Bij een handgift betaalt u als 'begiftigde' geen schenkingsrechten, maar eventueel later wel successierechten als de schenker binnen de drie jaar na de handgift overlijdt. Bij een geregistreerde schenking betaalt u als 'begiftigde' wel schenkingsrechten, maar later geen successierechten meer zelfs niet indien de schenker binnen de drie jaar overlijdt. Zowel in het Vlaams als in het Waals gewest betaalt u een vast schenkingsrecht, dus een eenvormig tarief onafhankelijk van de waarde van de schenking. In Vlaanderen zijn er twee vaste tarieven, nl. 3% voor schenkingen in rechte lijn, tussen ouders en (klein)kinderen bijvoorbeeld, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden, en 7% voor schenkingen tussen andere personen. In het Waals gewest zijn er drie vaste tarieven, nl. 3% voor schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden, 5% voor schenkingen tussen broers en zusters, tussen ooms of tantes en neven of nichten of 7% voor schenkingen aan andere personen. Een Waals decreet van 15 december 2011 verhoogt deze tarieven met 10%. Vanaf 29 december 2011 - datum van publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad - worden deze tarieven verhoogd met 10% zodat er in het Waalse gewest voortaan volgende tarieven gelden voor de geregistreerde schenking van roerende goederen; 3,3%, 5,5% en 7,7%. JS Johan Steenackers