Wie met de auto naar het werk rijdt en voor deze woon-werkverplaatsingen een vergoeding ontvangt van zijn werkgever moet op de eerste schijf van 370 euro terugbetaling geen belastingen betalen. Anders is het als iemand carpoolt. In dat geval ligt de vrijstelling hoger. Ze loopt dan op tot de kostprijs van een treinabonnement in eerste klasse voor de woon-werkafstand vermenigvuldigd met het aantal weken dat de chauffeur gewerkt heeft. Het hoeft overigens geen vreemde te zijn die meerijdt, je eigen partner meevoeren volstaat. Naast die doorgaans hogere vrijstelling heeft de chauffeur die carpoolt nog een extra voordeel. Hij mag bedragen ontvangen van de passagiers die meerijden. Indien die lager zijn dan dat de ambtenaren als vergoeding krijgen voor hun werkverplaatsingen (0,3456 euro per kilometer voor de periode van 1 juli 2012 tot 30 juni 2013), dan zijn die bedragen eveneens volledig vrijgesteld van belastingen. De chauffeur mag ze dan netto op zak steken, ook al krijgt hij daarnaast nog een vergoeding van zijn werkgever. Gaan de ontvangen bedragen van de medepassagiers boven dat bedrag, dan wordt dit bedrag wel belastbaar. (Belga)

Wie met de auto naar het werk rijdt en voor deze woon-werkverplaatsingen een vergoeding ontvangt van zijn werkgever moet op de eerste schijf van 370 euro terugbetaling geen belastingen betalen. Anders is het als iemand carpoolt. In dat geval ligt de vrijstelling hoger. Ze loopt dan op tot de kostprijs van een treinabonnement in eerste klasse voor de woon-werkafstand vermenigvuldigd met het aantal weken dat de chauffeur gewerkt heeft. Het hoeft overigens geen vreemde te zijn die meerijdt, je eigen partner meevoeren volstaat. Naast die doorgaans hogere vrijstelling heeft de chauffeur die carpoolt nog een extra voordeel. Hij mag bedragen ontvangen van de passagiers die meerijden. Indien die lager zijn dan dat de ambtenaren als vergoeding krijgen voor hun werkverplaatsingen (0,3456 euro per kilometer voor de periode van 1 juli 2012 tot 30 juni 2013), dan zijn die bedragen eveneens volledig vrijgesteld van belastingen. De chauffeur mag ze dan netto op zak steken, ook al krijgt hij daarnaast nog een vergoeding van zijn werkgever. Gaan de ontvangen bedragen van de medepassagiers boven dat bedrag, dan wordt dit bedrag wel belastbaar. (Belga)