Recordcijfers voor de RVP: in 2013 betaalde de instelling aan 1.895.861 gerechtigden een pensioen uit, het hoogste cijfer sinds de oprichting van de dienst. Op vijf jaar tijd nam het aantal gepensioneerden in ons land toe met 6.18%. De jaarlijkse toename is stabiel: in 2013 was er een stijging met 2.10%, ten opzichte van 2.18% in het jaar daarvoor. De aard van de pensioenen wordt diverser. Het aantal gepensioneerden met een zuivere loopbaan als werknemer neemt toe met 6.23% in 5 jaar tijd, het aantal gepensioneerden met een volledige loopbaan als zelfstandige nam in diezelfde periode af met 4.91%. Rustpensioenen aan gezinsbedrag en overlevingspensioenen namen af. Ongeveer een derde van de gepensioneerden legt een gemengde loopbaan voor. Hun aantal neemt traag maar gestaag toe. 2013 was een druk jaar voor de RVP, aangezien de eerste gevolgen van de pensioenhervorming in het afgelopen jaar van kracht werden. De RVP bereidt zich momenteel voor op de wijzigingen voor de pensioenen die in 2015 ingaan. In de toekomst wordt het pensioenportaal MyPension verder uitgebouwd. (Belga)

Recordcijfers voor de RVP: in 2013 betaalde de instelling aan 1.895.861 gerechtigden een pensioen uit, het hoogste cijfer sinds de oprichting van de dienst. Op vijf jaar tijd nam het aantal gepensioneerden in ons land toe met 6.18%. De jaarlijkse toename is stabiel: in 2013 was er een stijging met 2.10%, ten opzichte van 2.18% in het jaar daarvoor. De aard van de pensioenen wordt diverser. Het aantal gepensioneerden met een zuivere loopbaan als werknemer neemt toe met 6.23% in 5 jaar tijd, het aantal gepensioneerden met een volledige loopbaan als zelfstandige nam in diezelfde periode af met 4.91%. Rustpensioenen aan gezinsbedrag en overlevingspensioenen namen af. Ongeveer een derde van de gepensioneerden legt een gemengde loopbaan voor. Hun aantal neemt traag maar gestaag toe. 2013 was een druk jaar voor de RVP, aangezien de eerste gevolgen van de pensioenhervorming in het afgelopen jaar van kracht werden. De RVP bereidt zich momenteel voor op de wijzigingen voor de pensioenen die in 2015 ingaan. In de toekomst wordt het pensioenportaal MyPension verder uitgebouwd. (Belga)