In januari 2014 ontvingen 461.785 werkzoekende volledig werklozen een uitkering: 22.902 meer dan in januari 2013 (+ 5,2%). Het stijgingsritme is groter bij de mannen (+ 6,6%) dan bij de vrouwen (+ 3,5%). Mannen zijn vaker tewerkgesteld in conjunctuurgevoelige sectoren. De jeugdwerkloosheid kent een minimale daling met 82 eenheden (- 0,1%). De middenleeftijdsgroep stijgt met 3,8%, maar de volledig werkloze 50-plussers klokken af op + 12,0% (+ 12.571). Het effect van de reglementaire verhoging van de leeftijdsgrens tot 60 jaar voor het verkrijgen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende is duidelijk in het stijgingsritme van de volledig werklozen tussen 55 jaar en 60 jaar: + 22,1% op jaarbasis of + 10.574 eenheden. Oftewel bijna de helft van de volledige werkloosheidstoename. In januari 2014 werden in het Vlaams Gewest 179.213 volledig werklozen geteld of 16.504 meer dan in januari 2013 (+ 10,1%). In het Waals Gewest waren er 203.306 volledig werklozen, 4.284 meer dan vorig jaar (+ 2,2%). Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laat nog een stijging optekenen met 2.114 (+ 2,7%)tot 79.266 volledig werklozen. Het aantal kortdurig volledig werklozen (< 1 jaar) is gestegen met 10.865 (+ 6,4%) op jaarbasis. Door de aanhoudende ongunstige conjunctuur is er evenwel een toename van 8,1% (+ 6.361) bij de volledig werklozen die 1 tot 2 jaar werkzoekend zijn. Bij de zeer langdurig volledig werklozen (2 jaar en meer) is het stijgingsritme nog kleiner (+ 3,0%) of + 5.676. De tijdelijke werkloosheid evolueert verder gunstig met een daling van 58.981 eenheden t.o.v. 12 maanden geleden (- 28,2%) tot 150.116 tijdelijk werklozen. (Belga)

In januari 2014 ontvingen 461.785 werkzoekende volledig werklozen een uitkering: 22.902 meer dan in januari 2013 (+ 5,2%). Het stijgingsritme is groter bij de mannen (+ 6,6%) dan bij de vrouwen (+ 3,5%). Mannen zijn vaker tewerkgesteld in conjunctuurgevoelige sectoren. De jeugdwerkloosheid kent een minimale daling met 82 eenheden (- 0,1%). De middenleeftijdsgroep stijgt met 3,8%, maar de volledig werkloze 50-plussers klokken af op + 12,0% (+ 12.571). Het effect van de reglementaire verhoging van de leeftijdsgrens tot 60 jaar voor het verkrijgen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende is duidelijk in het stijgingsritme van de volledig werklozen tussen 55 jaar en 60 jaar: + 22,1% op jaarbasis of + 10.574 eenheden. Oftewel bijna de helft van de volledige werkloosheidstoename. In januari 2014 werden in het Vlaams Gewest 179.213 volledig werklozen geteld of 16.504 meer dan in januari 2013 (+ 10,1%). In het Waals Gewest waren er 203.306 volledig werklozen, 4.284 meer dan vorig jaar (+ 2,2%). Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laat nog een stijging optekenen met 2.114 (+ 2,7%)tot 79.266 volledig werklozen. Het aantal kortdurig volledig werklozen (< 1 jaar) is gestegen met 10.865 (+ 6,4%) op jaarbasis. Door de aanhoudende ongunstige conjunctuur is er evenwel een toename van 8,1% (+ 6.361) bij de volledig werklozen die 1 tot 2 jaar werkzoekend zijn. Bij de zeer langdurig volledig werklozen (2 jaar en meer) is het stijgingsritme nog kleiner (+ 3,0%) of + 5.676. De tijdelijke werkloosheid evolueert verder gunstig met een daling van 58.981 eenheden t.o.v. 12 maanden geleden (- 28,2%) tot 150.116 tijdelijk werklozen. (Belga)