Wie minder dan zes maanden aan de slag is, ziet zijn opzegtermijn stijgen van 7 dagen naar 8 dagen. Wie tussen zes maanden en vijf jaar werkt, krijgt nu 40 in plaats van 35 dagen. Tussen vijf en tien jaar anciënniteit levert dat 48 dagen in plaats van 42 dagen op. Tussen tien en vijftien jaar is dat 64 dagen in plaats van 56 dagen. Tussen 15 en 20 jaar gaat het van 84 dagen naar 97 dagen. En voor meer dan twintig jaar dienst van 112 naar 129 dagen. In geval van een door de werkgever gegeven ontslag met het oog op werkloosheid met bedrijfstoeslag, wordt de opzegtermijn 32 dagen voor wie minder dan 20 jaar anciënniteit bij dezelfde werkgever heeft en 64 dagen voor wie al langer in dienst was. Aanvankelijk was het de bedoeling dat een onderscheid zou worden gemaakt tussen contracten die werden gesloten voor 1 januari 2012 en nieuwe contracten. Alleen de nieuwe contracten zouden van de ruimere opzegperiode genieten. Maar de tekst die op 25 april is verschenen in het Belgisch Staatsblad maakt dat onderscheid niet zodat ze nu voor iedereen gelden. Het Vast Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs heeft wel al gezegd de zaak te zullen onderzoeken. De bovenstaande regeling geldt voor opzeg door de werkgever. Bij een opzeg door de werknemers worden de termijnen gevoelig ingekort. De maatregel maakt deel uit van de verplichte gelijkschakeling tussen bedienden en arbeiders. (Belga)

Wie minder dan zes maanden aan de slag is, ziet zijn opzegtermijn stijgen van 7 dagen naar 8 dagen. Wie tussen zes maanden en vijf jaar werkt, krijgt nu 40 in plaats van 35 dagen. Tussen vijf en tien jaar anciënniteit levert dat 48 dagen in plaats van 42 dagen op. Tussen tien en vijftien jaar is dat 64 dagen in plaats van 56 dagen. Tussen 15 en 20 jaar gaat het van 84 dagen naar 97 dagen. En voor meer dan twintig jaar dienst van 112 naar 129 dagen. In geval van een door de werkgever gegeven ontslag met het oog op werkloosheid met bedrijfstoeslag, wordt de opzegtermijn 32 dagen voor wie minder dan 20 jaar anciënniteit bij dezelfde werkgever heeft en 64 dagen voor wie al langer in dienst was. Aanvankelijk was het de bedoeling dat een onderscheid zou worden gemaakt tussen contracten die werden gesloten voor 1 januari 2012 en nieuwe contracten. Alleen de nieuwe contracten zouden van de ruimere opzegperiode genieten. Maar de tekst die op 25 april is verschenen in het Belgisch Staatsblad maakt dat onderscheid niet zodat ze nu voor iedereen gelden. Het Vast Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs heeft wel al gezegd de zaak te zullen onderzoeken. De bovenstaande regeling geldt voor opzeg door de werkgever. Bij een opzeg door de werknemers worden de termijnen gevoelig ingekort. De maatregel maakt deel uit van de verplichte gelijkschakeling tussen bedienden en arbeiders. (Belga)